VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no


 
 
 
 
 
 
 
FOREFALLENDE UTVENDIGE ARBEIDER.
        Utfører alle typeforefallende arbeid av store og små oppdrag

 


Bud -Expresstransport - Varetransport - Spesialtransport

 

 
     
 
FLYTTING - INN OG UTPAKKING

Vi har tjenester for private - bedrifter - organisasjoner -etater
 

Alt innen rengjøring etter flytting.
 

Vi henter ditt avfall og kjører det til godkjent deponi.

 
 
                         

 

 
LEI DIN PERSONLIGE VAKTMESTER.
 
Du kan få din egen vaktmester som tar seg
av forefallende arbeid og arbeid som må utføres.
Vedlikehold av bygning - vedlikehold av utvendige arealer hele året.
Behovet for hvor mye hjelp som er nødvendig  avtales med kunden.
 
 
 
                                     
 
FØR FYRINGSSESONGEN STARTER / FYRINGSSESONGENS SLUTT

Vi kontroller ditt ildsted og pipe etter fyringssesongen,
eller før fyringssesongen starter. 
Skader bør repareres på grunn av brannfare.
 
 
                               
 
Vi utfører møbel og tepperens for private og bedrifter.
Rens av sofa,gardiner,ryer og madrasser.
Innvendig rens i bobil, campingvogn,båter og hytter.
 
Kontakt oss for tilbud 
 
 
 
 
Problemer med flatpakket møbler og skap?
 
 
Vaktmesterhjelpen monterer for deg til avtalt tid.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaktmesterhjelpen utfører alt av små og større
snekkeroppdrag.
 
 
FUKTIGHET/ VANNGJENNOMTREGNING I KJELLER?
 
ER DU PLAGET MED MYE OVERFLATEVANN PÅ EIENDOMMEN OG BLIR TIL IS OM VINTEREN?
 
Vaktmesterhjelpen hjelper  deg !
 
 
 
 
 
DRENERING
Nå tide på å se over husmuren for sprekker og skader som kan
lede til vanngjennomtrening i kjellerrom og frostsprenging.
Det er best å få dette utført før skadene blir mer omfattende og mer kostbare.
 
 
 
 
 
 
 GRAVEARBEIDER MED MINIGRAVER
Vi utfører alle typer gravearbeider, planering,
grøfter. dreneringsarbeider m.v
 
RIMELIGE PRISER PÅ GRAVEARBEIDER 

 

 

 
 
 
Vaktmesterhjelpen har tilsyn av private eiendommer,næringsbygg, byggeplasser m.v.
 
Føl trygghet når vi har tilsyn med din eiendom, landsted eller forretningsbygg.
 
 
 
 
 
Det kan lønne seg og få utført vedlikeholdsspyling
av avløp, stikkledning og dreneringsledninger
før det går helt tett.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TJENESTER SOM UTFØRES:
 
ALT AV SNEKKERARBEIDER
 
MUR OG PUSSEARBEIDER
 
LEGGING AV ALLE TYPER FLISER
 
LEGGING AV ALLE TYPER MARMOR
 
LEGGING AV SKIFERHELLER OG SKIFERFLIS 
 
RØRLEGGERARBEIDER
 
RENHOLD
 
ALT INNEN FLYTTEVASK 
 
HJELP TIL FOREFALLENDEARBEIDE
 
SNØMÅKING
 
SANDSTRØING
 
FJERNING AV IS FRA TAK
 
BUTIKKARBEID-
 (ekspedering - profilering av varer - lager - og annet)
 
KONTORTJENESTER
 
TRANSPORT
 
BUDTJENESTE  INN OG UTLAND 
 
FLYTTEHJELP
 
ALT INNEN PARK/HAGEARBEID
 
PLENKLIPP
 
HAGEARBEIDER
 
OPPARBEIDELSE AV PLEN
 
OPPRYDDINGSARBEIDER
 
BISTAND VED ARRANGEMENTER OG FESTIVALER. 
 
BORTKJØRING AV SKROT OG SØPPEL
 
KONTROLL OG REPARASJONER AV PIPER OG ILDSTEDER
 
MONTERING AV ILDSTEDER
 
TILSYN AV EIENDOMMER VED FRAVÆR OG FERIE
 
 
 
+ ANDRE TING DET TRENGES BISTAND TIL
 
INGEN OPPDRAG ER FOR SMÅ ELLER FOR STORE
 
KONTAKT OSS DET KAN LØNNE SEG!
 
VI GIR BISTAND TIL DET MESTE UTEN AT DU MÅ FORHOLDE DEG TIL FLERE PARTER. 
.
 
 
 
 
 
 Vaktmesterhjelpen monterer kjøkken,bad / våtromsinnredninger.
 
 
 
 
 
 
TAKRENNER
Kontroll og rengjøring av takrennene.
Vi utfører reparasjon - montering takrenner.
Bestill tid nå og få det utført nå.
 
 
 
 
 
 
HØYTRYKKSPYLING.
Vi utfører alle typer høytrykk og lavtrykksspyling.
Varm og kaldvannsspyling med høy og lavtrykk.
 
 

Vi har autoisasjon for kjemisk
bekjempelse mot ugress og skadegjørere.
Vi bekjemper alle typer ugress.

 
 
 
TREFELLING/SKOGRYDDING
 
Vi har nå begynt sesongen med trefelling og uttynning av skog
og felle tre som er blitt
for store i hager og friområder.
Skal du ha ryddet er tiden inne nå og
få det gjort nå. Vi kan kappe veden i kubber for deg.
 
 
 
 
 
 
 GJERDEARBEIDER
Vi utfører alle typer gjerdearbeider, gjerdeoppsett, gjerdereparasjon og levering av gjerder.
 
Vi monterer og leverer alle typer utvendige rekkverk som det er behov for.
Vi tar nå imot bestilling av alle typer gjerdearbeider.
Private, bedrifter, organisasjoner eller offentlig.
 
 
 
 
 
 
 
 PORTSTOLPER - HUGGESTABBER etc.
Vi har noen emner av større trær
om egner seg til portstolper,huggestabber m.v
Disse kan leveres oljet eller tjæret mot råte. Mange typer og lengder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MURERARBEIDER
Vi utfører alle typer mur ogpussearbeider utvendig og innvendig.
Høsten er en fin tid å få gjordt ferdig utvendig
før vinteren setter inn
 
 
 
 
 
 
 
Vi monterer alle typer gjerder,reparerer gjerder,
monterer og reparerer porter
 
 
 
 
 
 
 
 Vi skifter lyspærer/ lyskilder i utelys, master, fasadebelysning,reklamelys,gatelys,i næringsbygg o.l
 
Vi skifter lyspærer og sikringer hos private.
 
 
 
 
RØRLEGGER
 
 Vi skifter pakninger i kraner som drypper,rengjører sluker, åpner tette avløp, oppspyling av tett kloakk.
Nyanlegg eller utskifting / rørvedlikehold.
 
 
 
 
 
 
 
MALING OG OPPUSSINGSPROSJEKTER
 
             Vi utfører alle typer maling og oppussingsprosjekter
Legging av alle typer gulv.
Alle typer belegg,
Alle typer gulv og veggflis.
Legging av alle typer stein og skifergulv
Avretting av betonggulv.
Legging av alle typer tregulv, laminat og parkett.
Montering av vinduer, dører og innredninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAKARBEIDER.
Vi utfører de fleste takarbeider med
nytt eller gammelt tak.
Vi foretar kontroll av ditt gamle tak formulige taklekkasjer og reparasjoner.
 
 
 
 
 
 
 
 
TAKSTIGER -BRANNVERNMATRIELL - UTSTYR
 
Vi leverer og monterer takstiger til alle tak.
Vi leverer taktrinn,feieplattformer,feiebru m.
Vi kontrollerer fester på din stige som du allerede har.
Vi leverer også sklisikring for tak,gulv og trapper.
 
 
 
 
 
 
 PLATTFORMER OG BRUER
 
 
Vi leverer og monterer feieplattformer og takbroer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNØFANGERE
 
Utfører montering av snøfangere for tak.
Kontroll av fester og reparasjon av snøfangere.
 
 
 
 
 
 RENHOLD
 
Flyttevask.
Skal det flyttes tar vi flyttevasken.
Vi utfører alt innen renhold innvendig og utvendig.
 
 
 
 
 
 
ASFALTMERKING -ASFALTMALING
 
Handicap parkering - Kundeparkering
 
Fotgjengerfelt - Oppstillingsplasser
 
Alt innen skilting og plassanvisning for gående og trafikk 
 
 
 
 
 
 BETONGARBEIDER
 
                         Vi utfører Betongmeisling,betongbrekking.
              Rivng av betong og stålkonstruksjoner, installasjoner, bygg
              og stålkonstruksjoner. Asfaltsanering og asfaltsaging.
 
 
 
 
 

LEDIGE STILLINGER.

Vi har økt oppdragsmengde.

Har ledige to stillinger en 100%
og deltidsstilling / stedfortreder.
Varierte arbeidsoppgaver og fleksibel arbeidstid.

Vi har behov for snekker til oppdrag ute hos kunder.

Arbeidsområdet er Harstadregionen. 

Du må ha plettfri vandel.

Merk søknad : Ledig stilling.

Send søknaden til:

post@vaktmesterhjelpen.no