VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no


 

JORD OG STEINARBEID

 

Vi utfører jord og steinarbeid:

Graving for hånd hvor gravemaskin ikke 

kommer til.

Utgraving fra kjellere

Graving av grøfter

Tilfyllingsarbeider

Graving for fundamenter.

Utlegging av jord og steinmasser.

Tomtearbeider

Anlegg av plen og hagearbeid.

Planeringsarbeider

Jordvoller.

Dreneringsarbeider.

Legging av ferdigplen.

Legging av gatestein.

 
Muring av natursteinmurer.

Reparasjon av natursteinmurer.

 
Muring mur med knekkheller.

 
Støttemurer plasstøpte og murte i betongblokker
 
 
 
 
Opparbeidelser og fornying av gårdsplasser.
 
 
Betongsaging
 
Asfaltsaging - asfaltmeisling - reparasjon av asfalt
 
Bygging av mindre veier og avkjørsler
 
Stikkrenner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAVING - MASSEFORFLYTTING - PLANERING
 
VI UTFØRER ALT INNEN GRAVING.
 
RIVING OG SANERING AV MUR OG STÅLKONSTRUKSJONER
 
 
 
GRUS TIL GÅRDSPLASS 
 Utlegging av grus sortering 0 -23 mm.
Grusen er fin til underlag på gårdsplass hvor det ønskes singel på gårdsplass.
Hvor det skal legges singel er det viktig at grusen får satt seg først, liggende noen uker.
For å freskynde prosessen kan grusen vannes etter utlegging og avrettes.
Gå gjerne over med markvibrator.
Da har du et godt underlag for utlegging av singel.
Liten og lett maskin for trange områder. 
Vi utfører meisling av fjell og betongkonstruksjoner
på tomter og trange områder for bedre utnyttelse
av tomtearealet.

Overskuddsmasser kjøres bort til deponi.
 
Traktorgraver for litt større anleggsarbeider.
Mest brukt til noe større graving og massetransport.
 
 
 
 
 
Liten graver for mindre plen og tomtearbeider.
Dette er en liten maskin som kommer til over alt hvor det er trangt
 
 
 
 
Vaktmesterhjelpen utfører mindre oppdrag i graving,planering,sletting,graving grøfter,innkjørsler,fortau,graving for fundamenter,graving garasjetomter
 og andre små oppdrag
 
 
 
 
Graving langs husmur. Kjelleren hadde innsig av vann.
Det var ingen drenering ved husmuren.
Legg merke til vannet som kom opp under gravingen.