VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no


.
TETTE AVLØP -TETT KLOAKK
Høytrykkspyling - av tette avløp

 Har du problemer med tett avløp fra vask, toalett, sluk eller lignende.
 
Ring oss, tlf  98994232  vi er raskt for å være raskt på stedet for å åpne avløpet.
 
Vi har er tilgjengelige -hele året døgnet rundt.
 
Vaktmesterhjelpen utfører også større oppdrag som innvendig rensing av alle typer rør.
 
Avløpsledninger gror igjen over tid -dette kan være avleiringer av såpe,rust,sand,avleiringer og andre organiske og uorganiske partikler og sedimenter.
 
 
Slike avleiringer og mindre blokkeringer vil før eller senere     skape store problemer for "flyten" i avløpet.
 
 
  Vi tilbyr følgende tjenester :

- Fjerning av avløpsblokkeringer.

- Rensing/rengjøring av vann-og avløpsledninger.

-Vedlikeholdsspyling
 
-Tømming av gårdskummer og rister, sandfang,
         oljeutskillere, fettutskillere.

- Rørfornying av vann-og avløpsledninger
.
 
 
 
 
Under: Høytrykksdyse for rengjøring av avløpsrør  og fjerning v blokkeringer - selvgående.
 
 
 

Blokkering - kan føre til store skader:
Avløpsblokkeringer og vannlekkasjer vil ofte få alvorlige konsekvenser for omgivelsene og skape store skader på eiendom og materiell.

 
 
Mye av vårt arbeid skjer innendørs hos våre kunder.
Vi har derfor lagt vekt på renslighet både ved utførelse av vårt arbeid og ved opprydding/rengjøring etter at oppgaven er løst.
 
Våre operatører er vennlige og meget serviceinnstilt.
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
.