VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD
 TLF 98994232 
  EPOST: post@vaktmesterhjelpen.no
   Hjem


Vi forstår vanskelighetene som kan oppstå når man mister noen som er nær og kjær.


 Vi utfører tjenester som kan gjøre livet litt enklere i en vanskelig tid. 


Vi kan være behjelpelig med: 


- rydding,

 

- bortkjøring


- transportering


- nedvasking av dødsbo.


- andre tjenester i forbindelse med dødsboTjenestene vi tilbyr er:


Pakking og lagring av møbler og inventar.Pakking av løsøre slik dette kan finnes frem ved behov.Levering og transport gjenstander til familie eller andre ved bofordeling. 


Transport av inventar og løsøre til nærmeste gjenbruksstasjon / deponi for ting som ikke ønskes tatt vare på


Opprydding og borttransport av utvendig løsøre til gjenbruksstasjon / deponi av ting som skal kastes.


Opprydding og borttransport fra loft, kjellere og uthus.


 

Etter at pårørende har fått ordnet med løsøret skal hus eller leilighet leve videre enten for salg,


utleie eller annet.


Da kan vi ta fullstendig nedvask av hus eller leilighet.


 

Nødvendige reparasjoner, byggningsmessige endringer, vedlikehold, maling ol. kan vi utføre.


Eventuelt tilsyn med boligen etter et dødsfall.


Vi kan ta oss av nødvendig utvendig vedlikehold (plenslåing,snømåking mv) den tiden pårørende ønsker.
Vi har lager for oppbevaring av inventar /løsøre til avtalt tid.


Ved å velge vaktmesterhjelpen slipper etterlatte å forholde seg til flere parter.

Utgifter i forbindelse med dødsbo er fradragsberettiget.