VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD
 TLF 98 99 42 32
 EPOST: post@vaktmesterhjelpen.no
   Hjem
UGRESSBEKJEMPELSE

Vaktmesterhjelpen utfører  bekjempelse mot ugress, villniss og kratt.

Vi utfører bekjempelse av ugress og villniss i private hager, utearealer, fellesarealer, industritomter,langs veger,stier, hyttetomter og på offentlige plasser.


Bekjempelse av uønskede vekster skjer ved mekanisk bekjempelse eller ved kjemisk utryddelse.

Ved kjemisk utrydding vil en kunne bevare ønskede arter og utrydde uønskede vekster i felt/område

Vi utfører utryddelse av ugress i plen, golfanlegg, naturtomter.

Vi utfører også fjerning av mose i plen, dette skjer som oftest ved mekanisk utstyr.

Vaktmesterhjelpen har autorisasjon på kjemisk utryddelse av ikke stedbundne vekster og skadedyr.

Vi bekjemper alle typer ugress og vekster som ikke tilhører  den lokale faunaen på stedet.


Vi utfører bekjempelse av plantevekster i forbindelse med nyanlegg av plen - ny opparbeidelse av gammel plen,

  fornyelse / opparbeidelse av grønne områder og parker.

Har du et problem med vekster i ditt miliø kan du ta kontakt for samtale.


Vaktmesterhjelpen utfører også:

Alt innen hage arbeider

Plenklipping

Beplanting

Opparbeidelse av plen

Trefelling

Beskjæring av busker og trær

Hagemurer

Jord og steinarbeid

Reparasjon av betong og natursteinmurer.

Legging av hageheller / skifer
Vaktmesterhjelpen utfører bekjempelse av ugress og villniss i Nordland og Troms.


VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

TELEFON 98 99 42 32

E - POST:  post@vaktmesterhjelpen.no