VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD
 TLF 98 99 42 32 
 EPOST: post@vaktmesterhjelpen.no
   Hjem


OPPSETT OG REPARASJON AV GJERDER 
 
 
Vi monter alle typer nettinggjerder og har mange typer stolper og gjerder på lager.
 
 
Vaktmersterhjelpen setter opp alle typer gjerder,fra stakitt, plengjerder, oldemorstakitt,skigarder,støyskjermer,alle typer 

nettinggjerder og alle typer trådgjerder.
 
Vi monterer  gjerder mellom grenser til eiendommer, mot veg, parkeringsplasser, industri og lagerområder og som naturlig

ominnramming rundt eiendommens grenser.

Vi leverer og monterer de fleste typer gjerder for boligeiendommer og gjerder i kombinasjon med mur og rekkverk.

Vi utfører også reparasjon og vedlikehold av alle typer gjerder og rekkverk.