VAKTMESTERHJELPEN 
TELEFON: 98 99 42 32
 

 

                                                                                            

                                                                                            
 
   OPPARBEIDELSE AV PLEN
 
Vaktmesterhjelpen utfører opparbeidelse av plen og vanlige plenarbeider.

Vi opparbeider plen på to forskjellige måter som er valgfritt for kunden.
 
- vanlig konvensjonell opparbeidelse med såing av plenfrø.
 
- legging av ferdigplen - dette krever gode grunnarbeider og er dyrere enn vanlig konvensjonell tilsåing.
 
Til gjengjeld har du ferdig plen etter kort tid.

Det finnes en rekke frøblandinger som kan brukes til plen, alt etter hvilken bruk plenen er tiltenkt til.
 
Ved anlegg av plen er det viktig med fall fra huset slik du unngår overflatevann mot hus muren.
 
Det kan være lurt og tenke gjennom hvordan du vil ha skråningene ved avslutning av plen slik at plenens kanter er lette å klippe.
 
Er plenskråningene for bratte blir det vanskelig å klippe og oftest ikke klippet.

Da vil  plenkantene  gro igjen av villniss og ugras med årene.
 
 Det er viktig å få en fin og naturlig avslutning på plen ut mot terrenget med riktig fall.
 
 
 
Vaktmesterhjelpen utfører også:
 
Beleggingsstein.
 
Hageheller.
 
Plenklipp.
 
Vedlikehold av plen gjennom sommersesongen.
 
Vedlikehold av plen når du er bortreist.
 
 
Beskjæring av busker og trær.
 
Hugging av trær som står i veien eller som kan skade omgivelser.
 
Flytting av trær og busker.
 
Planting av trær og busker.
 
Stubbefjerning.
 
Oppsett av hagemurer.
 
Oppsett av forstøtningsmurer.
 
Oppsett av natursteinmurer.
 
Oppsett av alle typer gjerder.
 
Vedlikehold og reparasjon av gjerder.
 
Vi utfører alle typer hagearbeider - parkarbeider - plenarbeider.
 
Totalutryddelse av Tromsøpalme - hundekjeks - høymugla - geitrams - løvetann - kratt o.l
 
Utlegging av grus på gårdsplass.
 
Vi leverer grus i forskjellige sortering.
 
Vi leverer hagesingel i forskjellige størrelser.
 
Hagejord - plenjord - blomsterjord.
 
Du kan ta kontakt for en uforpliktende samtale.
 
 
 
 
 
Du kan også ringe oss på telefon:

98 99 42 32
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alt i hagearbeider harstad.
Alt i plenarbeider Harstad.
Gartner Harstad
Annleggsgartner Harstad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plen Harstad.
Ferdigplen Harstad
Opparbeidelse av plen Harstad.
Plenopparbeidelse Harstad.
Plenarbeider Harstad
Plenklipp Harstad.
Hagearbeid Harstad.
Vedlikehold av plen Harstad.
Legging av ferdigplen Harstad.
Hugging av trær Harstad.
Saging av trær Harstad.
Fjerning av trær Harstad.
Felling av trær Harstad.
Trefelling Harstad.
Plenvedlikehold Harstad.
Vedlikehold av plen Harstad.
Parkarbeider Harstad.
Vedlikehold av park Harstad.
Park arbeider Harstad
Utrydding Tromsøpalme Harstad.
Bekjempelse Tromsøpalme Harstad.
Totalutrydding Tromsøpalme Harstad
Utrydding Geitrams Harstad.
Bekjempelse geitrams Harstad.
Totalutrydding geitrams Harstad.
Utrydding hundekjeks Harstad.
Bekjempelse hundekjeks Harstad.
Totalutrydding hundekjeks Harstad.
Utrydding høymuggel Harstad.
Bekjempelse høymule Harstad.
Totalutrydding høymule Harstad.
Utrydding kratt Harstad.
Bekjempelse kratt Harstad.
Totalbekjempelse kratt Harstad
utrydding ugras Harstad.
Bekjempelse ugras Harstad.
Totalutrydding ugress harstad.
Løvetann i plen Harstad.
Utrydding løvetann plen Harstad.
Totalbekjempelse løvetann Harstad
Ugrasfjerning Harstad.
Klipping hekk Harstad
Beskjæring trær Harstad.
Beskjæring av rosebusker Harstad.
Beskjæring prydbusker Harstad
Flytting busker Harstad
Flytting trær Harstad
Planting trær Harstad
Gartner Harstad
Annleggsgartner Harstad.
Oppsett av natursteinmurer Harstad.
Reparasjon av natursteinmurer Harstad.
Oppsett av hagemurer Harstad.
Knekkheller Harstad.
Knekkhellemurer harstad.
Oppsett forstøtningsmurer Harstad.
Forstøtningsmurer Harstad.
Forarbeid plen Harstad.
Forarbeid plenarbeider Harstad.
Helling av plen Harstad.
Plenskråning Harstad.
Anlegg av plenskråning Harstad.
Plenjord Harstad
Hagejord Harstad.
Jord  Harstad.
Blomsterjord Harstad
Beleggingsstein Harstad.
Legging av stein Harstad.
Legging av beleggingsstein Harstad.
Legging av hageheller Harstad.
Hageheller Harstad.
Grus til gårdsplass Harstad.
Grus Harstad.
Legging av grus på gårdsplass Harstad
Hagemur og støttemur Harstad.
Støttemur Harstad
Hagemur Harstad
Reparasjon hagemur Harstad.
Reparasjon støttemur Harstad.
Oppsett av alle typer gjerder Harstad
Vedlikehold og reparasjon av gjerder Harstad.
 
 
Vi utfører alt innen plenarbeider.Vi utfører alt innen hage og parkarbeider.
Totalbekjempelse av kratt og ugress.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
¤:
¤:
Arbeide utføres Skånland
Vaktmesteroppdrag Skånland
Vaktmestertjenester Skånland
Vaktmester Skånland
Plen Skånland
Opparbeidelse av plen Skånland.
Plenklipp Skånland.
Hagearbeid Skånland.
Vedlikehold av plen Skånland.
Legging av ferdigplen Skånland.
Hugging av trær skånland.
Saging av trær Skånland.
Fjerning av trær Skånland
Felling av trær Skånland. 
Plenopparbeidelse Skånland.
Trefelling Skånland.
Plenvedlikehold Skånland.
Utrydding Tromsøpalme skånland.
Utrydding Geitrams skånland.
Utrydding hundekjeks skånland.
Utrydding høymuggel skånland.
Utrydding kratt skånland
utrydding ugras skånland.
Ugrasfjerning Skånland
Klipping hekk Skånland
Beskjæring trær Skånland
Beskjæring prydbusker Skånland
Flytting busker Skånland
Flytting trær Skånland
Planting trær Skånland
Gartner Skånland
Annleggsgartner Skånland
Oppsett av natursteinmurer Skånland
Oppsett av alle typer gjerder Skånland
Vedlikehold og reparasjon av gjerder Skånland.
Vi utfører alt innen plenarbeider.Vi utfører alt innen hage og parkarbeider.
Totalbekjempelse av kratt og ugress.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤.
¤.
Arbeide utføres Evenskjer
Vaktmesteroppdrag Evenskjer
Vaktmestertjenester Evenskjer
Vaktmester Evenskjer
Plen Evenskjer
Opparbeidelse av plen Evenskjer
Plenklipp Evenskjer
Hagearbeid Evenskjer
Vedlikehold av plen Evenskjer
Legging av ferdigplen Evenskjer.
Hugging av trær Evenskjer
Saging av trær Evenskjer
Fjerning av trær Evenskjer.
Felling av trær Evenskjer.
Plenopparbeidelse Evenskjer.
Trefelling Evenskjer
Plenvedlikehold Evenskjer
Utrydding Tromsøpalme Evenskjer
Utrydding Geitrams Evenskjer
Utrydding hundekjeks Evenskjer
Utrydding høymuggel Evenskjer
Utrydding kratt Evenskjer
utrydding ugras Evenskjer
Ugrasfjerning Evenskjer.
Klipping hekk Evenskjer
Beskjæring trær Evenskjer
Beskjæring prydbusker Evenskjer
Flytting busker Evenskjer
Flytting trær Evenskjer
Planting trær Evenskjer
Gartner Evenskjer
Annleggsgartner Evenskjer.
Oppsett av natursteinmurer Evenskjer.
Oppsett av alle typer gjerder Evenskjer.
Vedlikehold og reparasjon av gjerder Evenskjer.
Vi utfører alt innen plenarbeider.Vi utfører alt innen hage og parkarbeider.
Totalbekjempelse av kratt og ugress.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤.
Arbeide utføres ETS
Vaktmesteroppdrag ETS
Vaktmestertjenester ETS
Vaktmester ETS
Plen ETS
Opparbeidelse av plen ETS
Plenklipp ETS
Hagearbeid ETS
Vedlikehold av plen ETS
Legging av ferdigplen ETS
Hugging av trær ETS
Saging av trær ETS
Fjerning av trær ETS
Plenopparbeidelse ETS
Trefelling ETS.
Felling av trær ETS
Plenvedlikehold ETS.
Utrydding Tromsøpalme ETS
Utrydding Geitrams ETS
Utrydding hundekjeks ETS
Utrydding høymuggel ETS
Utrydding kratt ETS
utrydding ugras ETS
Ugrasfjerning ETS
Klipping hekk ETS
Beskjæring trær ETS
Beskjæring prydbusker ETS
Flytting busker ETS
Flytting trær ETS
Planting trær ETS
Gartner ETS
Annleggsgartner ETS
Oppsett av natursteinmurer ETS.
Oppsett av alle typer gjerder ETS.
Vedlikehold og reparasjon av gjerder ETS.
Vi utfører alt innen plenarbeider.Vi utfører alt innen hage og parkarbeider.
Totalbekjempelse av kratt og ugress.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤
Arbeide utføres Tjeldsund
Vaktmesteroppdrag Tjeldsund.
Vaktmestertjenester Tjeldsund.
Vaktmester Tjeldsund.
Plen Tjeldsund.
Opparbeidelse av plen Tjeldsund.
Plenklipp Tjeldsund.
Hagearbeid Tjeldsund.
Vedlikehold av plen Tjeldsund.
Legging av ferdigplen Tjeldsund.
Hugging av trær Tjeldsund.
Saging av trær Tjeldsund.
Fjerning av trær Tjeldsund.
Felling av trær Tjeldsund.
Plenopparbeidelse Tjeldsund.
Trefelling Tjeldsund
Plenvedlikehold Tjeldsund.
Utrydding Tromsøpalme Tjeldsund.
Utrydding Geitrams Tjeldsund
Utrydding hundekjeks tjeldsund
Utrydding høymuggel Tjeldsund
Utrydding kratt Tjeldsund
utrydding ugras Tjeldsund
Ugrasfjerning Tjeldsund.
Klipping hekk Tjeldsund
Beskjæring trær Tjeldsund
Beskjæring prydbusker Tjeldsund
Flytting busker Tjeldsund
Flytting trær Tjeldsund
Planting trær Tjeldsund.
Oppsett av natursteinmurer Tjeldsund.
Oppsett av alle typer gjerde Tjeldsund.
Vedlikehold og reparasjon av gjerder Tjeldsund.
Vi utfører alt innen plenarbeider.Vi utfører alt innen hage og parkarbeider.
Totalbekjempelse av kratt og ugress.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤:
¤.
Arbeide utføres Lødingen
Vaktmesteroppdrag Lødingen
Vaktmestertjenester Lødingen.
Vaktmester Lødingen
Plen Lødingen
Opparbeidelse av plen Lødingen
Plenklipp Lødingen.
Hagearbeid Lødingen.
Vedlikehold av plen Lødingen.
Legging av ferdigplen Lødingen
Hugging av trær Lødingen
Saging av trær Lødingen
Fjerning av trær Lødingen.
Plenopparbeidelse Lødingen
Trefelling Lødingen
Felling av trær Lødingen.
Plenvedlikehold Lødingen
Utrydding Tromsøpalme Lødingen.
Utrydding Geitrams Lødingen.
Utrydding hundekjeks Lødingen.
Utrydding høymuggel Lødingen
Utrydding kratt Lødingen.
utrydding ugras Lødingen.
Ugrasfjerning Lødingen.
Klipping hekk Lødingen
Beskjæring trær Lødingen
Beskjæring prydbusker Lødingen
Flytting busker Lødingen
Flytting trær Lødingen
Planting trær Lødingen
Gartner Lødingen
Annleggsgartner Lødingen.
Oppsett av natursteinmurer Lødingen.
Oppsett av alle typer gjerder Lødingen.
Vedlikehold og reparasjon av gjerder Lødingen.
Vi utfører alt innen plenarbeider.Vi utfører alt innen hage og parkarbeider.
Totalbekjempelse av kratt og ugress.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
 
Arbeide utføres Ofoten
Vaktmesteroppdrag Ofoten
Vaktmestertjenester Ofoten
Vaktmester Ofoten
Plen Ofoten
Opparbeidelse av plen ofoten.
Plenklipp Ofoten.
Hagearbeid ofoten.
Vedlikehold av plen Ofoten.
Legging av ferdigplen Ofoten.
Hugging av trær Ofoten.
Saging av trær Ofoten.
Fjerning av trær Ofoten.
Plenopparbeidelse Ofoten.
Trefelling Ofoten.
Felling av trær Ofoten.
Plenvedlikehold Ofoten
Utrydding Tromsøpalme Ofoten
Utrydding Geitrams ofoten
Utrydding hundekjeks Ofoten
Utrydding høymuggel ofoten
Utrydding kratt Ofoten
utrydding ugras Ofoten.
Ugrasfjerning Ofoten.
Klipping hekk Ofoten
Beskjæring trær Ofoten
Beskjæring prydbusker Ofoten
Flytting busker Ofoten
Flytting trær Ofoten
Planting trær Ofoten
Gartner Ofoten
Annleggsgartner Ofoten.
Oppsett av natursteinmurer Ofoten.
Oppsett av alle typer gjerde Ofoten.
Vedlikehold og reparasjon av gjerder Ofoten.
Vi utfører alt innen plenarbeider.Vi utfører alt innen hage og parkarbeider.
Totalbekjempelse av kratt og ugress.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤