VAKTMESTERHJELPEN 
TELEFON:  98 99 42 32

 

ASFALTMALING - VEGOPPMERKING

 
 

 OPPMERKING FOTGJENGERFELT

 
 
Oppmerking av gangfelt
 
 
 
 
 
De fleste eiere ønsker mest mulig utnyttelse
av parkeringsarealene


Vaktmesterhjelpen utfører alt innen oppmerking av fotgjengeroverganger,parkeringsplasser, uteområder,oppmerking av skoleplasser og lekeområder, skilting, oppmerking av kjøreretninger m.v.

Vaktmesterhjelpen er en komplett leverandør av tjenester og produkter tilknyttet sikkerhet for veier, plasser, bygg, innenfor områdene permanent og midlertidig oppmerking, arbeidsvarsling og skilting.

Vi tilbyr oppmerking ute og inne i parkeringsanlegg og haller med veimaling.

Innendørs oppmerking utføres  hele året.
 
 
 
Parkering forbudt soner

Utendørs utfører vi merking den tiden av året hvor det ikke er frost eller snø.

De fleste som forvalter områder som skal merkes ønsker en best utnyttelse av dette området,samtidig ivareta sikkerhet for gående,handikapparkering,
reservertparkering,parkering forbudt områder,gangfelt, kjøreanvisningspiler m.v

Vi utfører asfaltmerking for private,bedrifter, entreprenører, borettslag,skoler,barnehager, kommuner og statlige etater.Vi utfører alle typer skilting innefor trafikksikkerhet og trafikksikkerhetsarbeid.
 Kontakt oss om det ønskes utarbeidet plan, oppmerking eller re - oppmerking av et område.


KONTAKTSKJEMA


Kontakt oss for tilbud/informasjon.
TELEFON 98 99 42 32
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPPMERKING GANGFELT.OPPMALING GANGFELT.SKILTING GANGFELT.OPPMERKING FOTGJENGEROVERGANG.OPPMALING FOTGJENGEROVERGANG.VEIMALING GANGFELT.VEIMALING GANGFELT.VEIMALING FOTGJENGEROVERGANG.VEIMALING.OPPMERKING LEKEPLASSER.OPPMERKING SKOLEGÅRDER.OPPMERKING IDRETTSANLEGG.VEIMERKING.GANGFELT.FOTGJENGEROVERGANGER.TRAFIKKSIKKERHET.TRAFIKKSIKKERHETSARBEID.TRAFIKKSKILTING.TRAFIKKDIRIGERING.TRAFIKKDIRIGERING UNDER ARRANGEMENTER.