VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD
TLF 98994232        
EPOST: post@vaktmesterhjelpen.no
   Hjem
HÅNDTVERKERTJENESTER  I  HARSTAD


 
 
ALT AV HÅNDTVERKERTJENESTER OG VAKTMESTERTJENESTER I HARSTAD

KVÆFJORD - SKÅNLAND - TJELDSUND.

Vi er et handtverkerfirma som utfører tjenester til private, bedriftsmarked og etater.

Vi yter en helhetlig tjeneste av reparasjoner, vedlikehold og servicearbeider.
 
Vårt arbeidsområde er Harstad, Kvæfjord og ETS kommunene.

Vi utfører oppdrag utenfor distriktet ved behov.

TJENESTER SOM UTFØRES:


VEDLIKEHOLD OG TILSYN AV EIENDOMMER INNVENDIG OG UTVENDIG
 
ORDINÆRE VAKTMESTERTJENESTER TIL BEDRIFTER, BORETTSLAG OG PRIVATMARKED
 
ALT AV SNEKKERARBEIDER
 
MUR OG PUSSEARBEIDER
 
LEGGING AV ALLE TYPER FLISER
 
LEGGING AV ALLE TYPER MARMOR
 
LEGGING AV SKIFERHELLER OG SKIFERFLIS 
 
RØRLEGGERARBEIDER

OPPSPYLING AV KLOAKK OG AVLØP

AVLØPSARBEIDER
 
RENHOLD
 
ALT INNEN FLYTTEVASK 

RENGJØRING AV TAKRENNER

HØYTRYKKSVASK
 
HJELP TIL FOREFALLENDE ARBEIDE
 
SNØMÅKING
 
SANDSTRØING
 
FJERNING AV IS FRA TAK
 
 
MAKULERINGSARBEID
 
TRANSPORT
 
BUDTJENESTE  INN OG UTLAND 
 
FLYTTEHJELP
 
ALT INNEN PARK/HAGEARBEID
 
PLENKLIPP
 
HAGEARBEIDER
 
OPPARBEIDELSE AV PLEN
 
OPPRYDDINGSARBEIDER
 
BISTAND VED ARRANGEMENTER OG FESTIVALER. 
 
BORTKJØRING AV SKROT OG SØPPEL
 
KONTROLL OG REPARASJONER AV PIPER OG ILDSTEDER
 
MONTERING AV ILDSTEDER

SVEISEARBEIDER - STÅL OG METALLARBEIDER
 
TILSYN AV EIENDOMMER VED FRAVÆR OG FERIE
 
 
+ ANDRE TING DET TRENGES BISTAND TIL
 
 
 
 
INGEN OPPDRAG ER FOR SMÅ ELLER FOR STORE
 
KONTAKT OSS DET KAN LØNNE SEG!


Vi kjører bort alt A

INFORMASJON HER
 
 
 
VI GIR BISTAND TIL DET MESTE UTEN AT  DU MÅ FORHOLDE DEG TIL FLERE PARTER. 

Enkelte ganger kan det være vanskelig å nå oss på telefon da vi arbeider med forskjellige oppdrag og

ikke kan ta telefon.

Vi ringer deg som regel tilbake eller du kan benytte deg av e - post eller SMS til oss. 
.
 
 
 VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD.
 
TLF. 98 99 42 32
 
E-POST: post@vaktmesterhjelpen.no