VAKTMESTERHJELPEN 
TELEFON 98 99 42 32 
 
 
 
 
 
 
FELLING AV TRÆR - FJERNING AV KRATT -TYNNING AV SKOG - BEPLANTING

HARSTAD, KVÆFJORD OG ETS KOMMUNENE


BESKJÆRING AV TRÆR  LES HERArbeidsvarsling ved traffikert veg og 
annen ferdsel i områder ved trefelling.
 
 
 
Sthil motorsag med 17" sverd og kjede
SS

 
Vaktmesterhjelpen feller alle typer trær i Harstad, Kvæfjord og ETS kommunene.
 
Utryddelse av kratt og annen vegetasjon som er til ulempe.
 
Felling av kratt og trær langs veikanter, veikryss, områder for alminnelig ferdsel, langs kraftlinjer. 
 
Rydding av kratt og annen vegetasjon på industriområder, lekeplasser, nær bebyggelse,
 
og områder hvor vegetasjon er til ulempe. 
   
  Har du busker eller trær som er blitt for store kan vi felle disse for deg og kjøre bort hugstavfallet
 
Vaktmesterhjelpen feller

 ned trær som står for nær huset, kraftledninger,skygger eller har vokset inn over naboens eiendom, (problemtre)
 
I de fleste tilfeller går det å redusere volumet på treet ved å redusere antall greiner og kronetynning om det er ønskelig å bevare treet.

Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle og hvilken type tre det  er.
 
Vi kan også sage av grener slik at treet ikke virker så stort, 

 henger utover fortauet, er til ulempe for naboene eller står nært luftspenn/kabler.
 
Vi utfører også trepleie, skogplanting og tynning av skog. 

Har du tre som er blitt for stort og et problem for deg eller omgivelsene men ønsker å beholde treet kan vi redusere treets størrelse ( kronereduksjon)

 
PLANTEVERN - TOTALBEKJEMPELSE AV VEGETASJON
 
 Vi utfører også total utryddelse av ugras, uønsket vegetasjon, kratt og andre buskvekster du vil ha bort for godt.

Totalbekjempelse av vegetasjon på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbanelinjer, kraftlinjer, gjerder, stier, private eiendommer  og 

arealer som en ikke ønsker kratt og stor/ høg vegetasjon.

Vi utfører også bekjempelse av ugress i plen og grøntarealer.


Du kan også kontakte oss for råd og spørsmål i forbindelse med et treproblem.

Vi foretar normalt besiktigelse før avtale om trefelling utføres.VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD
 
Telefon 98 99 42 32
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Til venstre felling av en gran som stod nært et hus og skygget for sola.
Til høyre: Nedfelling av en stor selje som vokste inn på naboeiendommen som skapte litt problemer for begge parter.
Nå er den saken løst og nå står naboene å prater med hverandre over gjerdet og minnes den frustrasjon som
treet påførte naboene.
 
 
 

 
Presisjonsfelling av stor gran - problemet var at det var hus i alle retninger.
Vi vurderte å felle treet i seksjoner nedover men etter en vurdering ventet vi til det ble vindstille og la ned treet
mellom 2 hus med noen få centimeters klarning på begge sider.
På denne måten sparte vi kunden for ekstra kostnader ved å felle hele treet, i motsetning til å
felle treet i seksjoner som ville være mer arbeidskrevende.