VAKTMESTERHJELPEN
TELEFON 98994232 E-POST: post@vaktmesterhjelpen.no

                             PILLARER - SØYLER TIL TERRASSE

Det er flere måter å lage pilarer på. 


Du kan støpe i rør eller i forskaling, eller du kan mure blokker.


Det enkleste er å benytte rør av plast eller papp som fylles med betong. 


15 cm diameter er som oftest nok om mesteparten av pilaren skal være under terreng. 


Skal mer enn 75 cm stikke over bakken, og belastningen blir større enn for eksempel vekten fra en terrasse, bør du søke profesjonell hjelp til å beregne dimensjonene.


Pilaren graves til fjell, eller 60–70 cm ned i bakken dersom grunnen ikke er telefarlig. 


På grunn hvor det er fare for tele bør du grave hullet 1,5 dypt.


Fyll 15 cm betong i hullet før røret plasseres, og trykk det ned et par cm i betongen. 


Fyll småstein, pukk eller grov sand ned i hullet uten at røret kommer ut av stilling.


Armer betongen med 10–12 mm armeringsjern ned i røret, 


Fyll røret med betong.


Komprimer betongen godt med en lekt nede i røret etterhvert som du fyller røret med betong.


Monter en søylesko i midten av røret når røret er fullt med betong.

Eksempel på støyping av betongpillar i rør.
Det er viktig å støype altanpillarene på en rett linje.


                                                          PILLARBLOKK

Pilarblokk (søyleblokk) er en grei løsning. 

Den fås både i lettklinkerbetong og betong, og har spor i siden for enkel tilpassing til andre konstruksjoner.

 Bruk vater for å sikre at søylen står i lodd. 

Sett blokkene på en søylefot av betong med oppstikkende jern i midten, støpt på forhånd. 

Sett ned to armeringsjern, og fyll senterhullet med betong som komprimeres godt.

 En pilar kan med fordel pakkes inn i knasteplast som du taper sammen og sikrer med ståltråd. 

Knastene skal vende mot pilaren. 

Plasten fungerer som glidesjikt og hindrer telen i å få tak. Pillarblokk

LITT OM GRUNNFORHOLD

Telehiv kan ødelegge mange flotte byggverk.


 Derfor må vi sikre fundamentene mot vann og frost.

 

Mindre byggverk ca. 1 m2 omfang, og som kanskje tåler å bli løftet litt på eller komme litt ut av lodd, kan plasseres på en drenert 10–15 cm pute av sand eller lettklinker etter at du har fjernet det øverste torvlaget, eller gravd deg minimum 20–30 cm ned i bakken.


Større byggverk på telefarlig grunn må fundamenteres frostfritt. Det kan gjøres ved å grave til frostfri dybde eller ved å isolere mot kulda.


Dersom det ikke er langt ned til fjell, skal du alltid grave ned til det. 


Dette gjelder spesielt utepeiser og byggverk som skal rage noen meter opp i været.


 Unngå at deler av et byggverk står på fjell, mens andre deler ikke gjør det. 


Fundamenterer du på fjell, trenger du ikke isolere med tanke på telehiv.


Er det fare for tele, må du altså benytte markisolasjon.


Vanligvis er 5–6 cm plater av polystyren eller 25–30 cm lettklinker tilstrekkelig ved fundamenteringsdybde 30–40 cm under terreng. (Sørg for at du er på fast underlag!) 


Isolasjonen bør stikke ca. én meter utenfor fundamentet.


Markisolasjon er ikke nødvendig på sandgrunn eller på andre drenerende masser.TIL HOVEDSIDEN