VAKTMESTERHJELPEN 
TELEFON: 98 99 42 32
 

 

 
 
TILSYN AV EIENDOMMER/BYGNINGER
 
 
Vaktmesterhjelpen utfører tilsyn med eiendommer under fravær, ferie, står for salg,
som står ubebodde eller ikke er i midlertidig i bruk.
 
Vi fører tilsyn med fritidseiendommer, boliger, næringsbygg, lagerlokaler, o.l
 
Formålet med tilsyn er å hindre hærverk, innbrudd, skader på bygg, regulering av temparaturer vinterstid for å unngå frostskader,
øvrig kontroll av bygget, elektrisitet og belysing
 
Samtidig kan det utføres mindre oppgaver som plenklipp, snømåking og andre oppgaver som det er behov for. Dette gjelder spesielt private eiendommer hvor
 
eieren ikke ønsker å fremheve at eiendommen er ubebodd.
 
Tilsyn kan tilpasses etter behov og kundens ønske.
 
Vi utfører tilsyn og vakthold av industriområder, byggeplasser, servicebygg, forretningseiendommer, offentlige bygg  m.v. Vaktmesterhjelpen Harstad kan utføre bygningsmessige og tekniske renoveringer under  perioden bygget er under tilsyn etter nærmere avtale.
 
Kontakt oss og vi kan gå gjennom ditt behov for tilsyn av eiendommen.
 
 

 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tilsyn av eiendom.
Vakthold av eiendom.
Tilsyn av eiendom under ferie.
Tilsyn av eiendom under fravær.
Tilsyn av eiendom under sykeopphold
Tilsyn av eiendom under opphold sykehus.
Døgnkontinuerlig tilsyn eiendom
Tilsyn av bolig.
Vakthold bolig
Tilsyn av bolig under ferie.
Tilsyn av bolig under fravær.
Tilsyn av bolig under sykeopphold.
Tilsyn bolig under opphold sykehus.
Døgnkontinuerlig tilsyn bolig
Tilsyn av fritidshus.
Vakthold bolig.
Tilsyn av hytte.
Vakthold hytte.
Tilsyn av industri.
Vakthold Industri.
Tilsyn av industrilokaler.
Døgnkontinuerlig tilsyn industrlokaler.
Vakthold industrilokaler.
Tilsyn av industriområder.
Døgnkontinuerlig tilsyn industriområder.
Vakthold industriområder.
Tilsyn av kontorlokaler.
Døgnkontinuerlig tilsyn kontorlokaler.
Vakthold kontorlokaler.
Tilsyn kontorbygg.
Døgnkontinuerlig tilsyn kontorbygg.
Vakthold skip.
Tilsyn skip.
Døgnkontinuerlig tilsyn skip.
Døgnkontinuerlig vakthold skip.
Vakthold skipsverft.
Vi utfører alt av vakthold, tilsyn,periodevise tilsyn av boliger,eiendommer og industri.
###############¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
Tilsyn av eiendom Harstad.
Vakthold av eiendom Harstad.
Tilsyn av eiendom under ferie Harstad.
Tilsyn av eiendom under fravær Harstad.
Tilsyn av eiendom under sykeopphold Harstad.
Tilsyn av eiendom under opphold sykehus Harstad.
Døgnkontinuerlig tilsyn eiendom Harstad
Tilsyn av bolig Harstad.
Vakthold bolig Harstad.
Tilsyn av bolig under ferie Harstad.
Tilsyn av bolig under fravær Harstad.
Tilsyn av bolig under sykeopphold Harstad.
Tilsyn bolig under opphold sykehus Harstad.
Døgnkontinuerlig tilsyn bolig Harstad
Tilsyn av fritidshus Harstad.
Vakthold bolig Harstad.
Tilsyn av hytte Harstad.
Vakthold hytte Harstad.
Tilsyn av industri Harstad.
Vakthold Industri Harstad.
Tilsyn av industrilokaler Harstad.
Døgnkontinuerlig tilsyn industrlokaler Harstad.
Vakthold industrilokaler Harstad.
Tilsyn av industriområder Harstad.
Døgnkontinuerlig tilsyn industriområder Harstad.
Vakthold industriområder Harstad.
Tilsyn av kontorlokaler Harstad.
Døgnkontinuerlig tilsyn kontorlokaler Harstad.
Vakthold kontorlokaler Harstad.
Tilsyn kontorbygg Harstad.
Døgnkontinuerlig tilsyn kontorbygg Harstad.
Vakthold skip Harstad.
Tilsyn skip Harstad.
Døgnkontinuerlig tilsyn skip Harstad.
Døgnkontinuerlig vakthold skip Harstad.
Vakthold skipsverft Harstad.
Vi utfører alt av vakthold, tilsyn,periodevise tilsyn av boliger,eiendommer og industri.
###############¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Tilsyn av eiendom Tromsø.
Vakthold av eiendom Tromsø.
Tilsyn av eiendom under ferie Tromsø.
Tilsyn av eiendom under fravær Tromsø.
Tilsyn av eiendom under sykeopphold Tromsø
Tilsyn av eiendom under opphold sykehus Tromsø.
Døgnkontinuerlig tilsyn eiendom Tromsø
Tilsyn av bolig Tromsø.
Vakthold bolig Tromsø
Tilsyn av bolig under ferie Tromsø.
Tilsyn av bolig under fravær Tromsø.
Tilsyn av bolig under sykeopphold Tromsø.
Tilsyn bolig under opphold sykehus Tromsø.
Døgnkontinuerlig tilsyn bolig Tromsø.
Tilsyn av fritidshus Tromsø.
Vakthold bolig Tromsø.
Tilsyn av hytte Tromsø.
Vakthold hytte Tromsø.
Tilsyn av industri Tromsø.
Vakthold Industri Tromsø.
Tilsyn av industrilokaler Tromsø.
Døgnkontinuerlig tilsyn industrlokaler Tromsø.
Vakthold industrilokaler Tromsø.
Tilsyn av industriområder Tromsø.
Døgnkontinuerlig tilsyn industriområder Tromsø.
Vakthold industriområder Tromsø.
Tilsyn av kontorlokaler Tromsø.
Døgnkontinuerlig tilsyn kontorlokaler Tromsø.
Vakthold kontorlokaler Tromsø.
Tilsyn kontorbygg Tromsø.
Døgnkontinuerlig tilsyn kontorbygg Tromsø.
Vakthold skip Tromsø.
Tilsyn skip Tromsø.
Døgnkontinuerlig tilsyn skip Tromsø.
Døgnkontinuerlig vakthold skip Tromsø.
Vakthold skipsverft Tromsø.
Vi utfører alt av vakthold, tilsyn,periodevise tilsyn av boliger,eiendommer og industri.
###############¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
Tilsyn av eiendom Troms.
Vakthold av eiendom Troms.
Tilsyn av eiendom under ferie Troms.
Tilsyn av eiendom under fravær Troms.
Tilsyn av eiendom under sykeopphold Troms
Tilsyn av eiendom under opphold sykehus Troms.
Døgnkontinuerlig tilsyn eiendom Troms
Tilsyn av bolig Troms.
Vakthold bolig Troms
Tilsyn av bolig under ferie Troms.
Tilsyn av bolig under fravær Troms. 
Tilsyn av bolig under sykeopphold Troms.
Tilsyn bolig under opphold sykehus Troms.
Døgnkontinuerlig tilsyn bolig Troms.
Tilsyn av fritidshus Troms.
Vakthold bolig Troms.
Tilsyn av hytte Troms.
Vakthold hytte Troms.
Tilsyn av industri Troms.
Vakthold Industri Troms.
Tilsyn av industrilokaler Troms.
Døgnkontinuerlig tilsyn industrlokaler Troms.
Vakthold industrilokaler Troms.
Tilsyn av industriområder Troms.
Døgnkontinuerlig tilsyn industriområder Troms.
Vakthold industriområder Troms.
Tilsyn av kontorlokaler Troms.
Døgnkontinuerlig tilsyn kontorlokaler Troms.
Vakthold kontorlokaler Troms.
Tilsyn kontorbygg Troms.
Døgnkontinuerlig tilsyn kontorbygg Troms.
Vakthold skip Troms.
Tilsyn skip Troms Troms.
Døgnkontinuerlig tilsyn skip Troms.
Døgnkontinuerlig vakthold skip Troms.
Vakthold skipsverft Troms.
Vi utfører alt av vakthold, tilsyn,periodevise tilsyn av boliger,eiendommer og industri.
###############¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
 Tilsyn av eiendom Oslo.
Vakthold av eiendom Oslo.
Tilsyn av eiendom under ferie Oslo.
Tilsyn av eiendom under fravær Oslo.
Tilsyn av eiendom under sykeopphold Oslo
Tilsyn av eiendom under opphold sykehus Oslo.
Døgnkontinuerlig tilsyn eiendom Oslo
Tilsyn av bolig Oslo.
Vakthold bolig Oslo
Tilsyn av bolig under ferie Oslo.
Tilsyn av bolig under fravær Oslo.
Tilsyn av bolig under sykeopphold Oslo.
Tilsyn bolig under opphold sykehus Oslo.
Døgnkontinuerlig tilsyn bolig Oslo
Tilsyn av fritidshus Oslo.
Vakthold bolig Oslo.
Tilsyn av hytte Oslo.
Vakthold hytte Oslo.
Tilsyn av industri Oslo.
Vakthold Industri Oslo.
Tilsyn av industrilokaler Oslo.
Døgnkontinuerlig tilsyn industrlokaler Oslo.
Vakthold industrilokaler Oslo.
Tilsyn av industriområder Oslo.
Døgnkontinuerlig tilsyn industriområder Oslo.
Vakthold industriområder Oslo.
Tilsyn av kontorlokaler Oslo.
Døgnkontinuerlig tilsyn kontorlokaler Oslo.
Vakthold kontorlokaler Oslo.
Tilsyn kontorbygg Oslo.
Døgnkontinuerlig tilsyn kontorbygg Oslo.
Vakthold skip Oslo.
Tilsyn skip Oslo.
Døgnkontinuerlig tilsyn skip Oslo.
Døgnkontinuerlig vakthold skip Oslo.
Vakthold skipsverft Oslo.
Vaktmester i Oslo.
Vaktmesterhjelp i Oslo.
Handyman i Oslo.
Altmuligmann i Oslo.
Vi utfører alt av vakthold, tilsyn,periodevise tilsyn av boliger,eiendommer og industri.
###############¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tilsyn av eiendom Akershus.
Vakthold av eiendom Akershus.
Tilsyn av eiendom under ferie Akersus.
Tilsyn av eiendom under fravær Akershus.
Tilsyn av eiendom under sykeopphold Akershus
Tilsyn av eiendom under opphold sykehus Akershus.
Døgnkontinuerlig tilsyn eiendom Akershus
Tilsyn av bolig Akershus.
Vakthold bolig Akershus
Tilsyn av bolig under ferie Akershus.
Tilsyn av bolig under fravær Akershus.
Tilsyn av bolig under sykeopphold Akershus.
Tilsyn bolig under opphold sykehus Akershus.
Døgnkontinuerlig tilsyn bolig Akershus
Tilsyn av fritidshus Akershus.
Vakthold bolig Akershus.
Tilsyn av hytte Akershus.
Vakthold hytte Akershus.
Tilsyn av industri Akershus.
Vakthold Industri Akershus.
Tilsyn av industrilokaler Akershus.
Døgnkontinuerlig tilsyn industrlokaler Akershus.
Vakthold industrilokaler Akershus.
Tilsyn av industriområder Akershus.
Døgnkontinuerlig tilsyn industriområder Akershus.
Vakthold industriområder Akershus.
Tilsyn av kontorlokaler Akershus.
Døgnkontinuerlig tilsyn kontorlokaler Akershus.
Vakthold kontorlokaler Akershus.
Tilsyn kontorbygg Akershus.
Døgnkontinuerlig tilsyn kontorbygg Akershus.
Vakthold skip Akershus.
Tilsyn skip Akershus.
Døgnkontinuerlig tilsyn skip Akershus.
Døgnkontinuerlig vakthold skip Akershus.
Vakthold skipsverft Akershus.
Vaktmester i Akershus.
Vaktmesterhjelp i Akershus
Handyman i Akershus.
Altmuligmann i Akershus.
Vi utfører alt av vakthold, tilsyn,periodevise tilsyn av boliger,eiendommer og industri.
###############¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤