VAKTMESTERHJELPEN 
TELEFON: 98 99 42 32
 

TREPLEIE

TREPLANTING

TYNNING AV SKOG

VEDLIKEHOLD AV PARK OG HAGEANLEGG

 
Vaktmesterhjelpen utfører trepleie, treplanting og vedlikehold av parkanlegg.
 
Vi beskjærer trær, reduserer omfang på trær, få et tettere tre.
 
Vi utfører alle typer treplanting og skjøtsel av beplantede områder.
 
Vi hjelper deg med å finne riktig tre til din beplanting og som passer til klimaet.
 
Vi utfører også:
 
FELLING AV TRÆR
 
Vaktmesterhjelpen feller alle typer trær.
 
Vi utfører utryddelse av kratt og annen vegetasjon som er til ulempe.
 
Vi utfører rydding rydding av kratt og trær veikanter, veikryss, områder for alminnelig ferdsel, langs kraftlinjer.
 
Vi utfører også rydding av kratt og annen vegetasjon på industriområder,lekeplasser, nær bebyggelse,
 
og områder hvor vegetasjon er til ulempe.
  
  Har du busker eller trær som er blitt for store kan vi hugge disse for deg og kjøre bort hugstavfallet
 
Vaktmesterhjelpen sager ned trær som står for nær huset, kraftledninger,skygger eller har vokset inn over naboens eiendom.
 
I noen tilfeller går det å redusere volumet på treet ved å redusere antall greiner og kronetynning om det er ønskelig å bevare treet.
Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle og hvilken type tre det  er.
 
Vi kan også sage av grener slik at treet ikke virker så stort,
 henger utover fortauet, er til ulempe for naboene eller står nært luftspenn/kabler.
 
Vi utfører også trepleie, skogplanting og tynning av skog.
 
Vi foretar normalt besiktigelse før avtale om trefelling utføres.

 

 


 

For informasjon:
 
post@vaktmesterhjelpen.no
 
Telefon. 98 99 42 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Felling trær Harstad
Hugging trær Harstad
Fjerning kratt Harstad
Utryddelse vegetasjon Harstad
Tynning av skog Harstad
Trepleie Harstad.
Treplanting Harstad,.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Skånland
Hugging trær Skånland
 Fjerning kratt Skånland
Utryddelse vegetasjon Skånland
Tynning av skog Skånland
Trepleie Skånland.
TreplantingSkånland,
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
.......
 
Felling trær Evenskjer
Hugging trær Evenskjer
Fjerning kratt Evenskjer
Utryddelse vegetasjon Evenskjer
Tynning av skog Evenskjer
Trepleie Evenskjer
Treplanting Evenskjer
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Ofoten
Hugging trær Ofoten
Fjerning kratt Ofoten
Utryddelse vegetasjon ofoten
Tynning av skog Ofoten
Trepleie Ofoten
Treplanting Ofoten,
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Narvik.
Hugging trær Narvik.
Fjerning kratt Narvik
Utryddelse vegetasjon Narvik
Tynning av skog Narvik
Trepleie Narvik
Treplanting Narvik.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Ballangen
Hugging trær Ballangen
Fjerning kratt Ballangen
Utryddelse vegetasjon Ballangen
Tynning av skog Ballangen
Trepleie Ballangen
Treplanting Ballangen.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
Felling trær Tysfjord
Hugging trær Tysfjord.
Fjerning kratt Tysfjord
Utryddelse vegetasjon Tysfjord
Tynning av skog Tysfjord
Trepleie Tysfjord.
Treplanting Tysfjord.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Hamarøy
Hugging trær Hamarøy.
Fjerning kratt Hamarøy.
Utryddelse vegetasjon Hamarøy.
Tynning av skog Hamarøy
Trepleie Hamarøy.
Treplanting Hamarøy.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Fauske.
Hugging trær Fauske.
Fjerning kratt Fauske.
Utryddelse vegetasjon Fauske.
Tynning av skog Fauske.
Trepleie Fauske.
Treplanting Fauske.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Bodø
Hugging trær Bodø.
Fjerning kratt Bodø.
 Utryddelse vegetasjon bodø
Tynning av skog Bodø.
Trepleie Bodø.
Treplanting Bodø.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Lødingen
Hugging trær Lødingen.
Fjerning kratt Lødingen
Utryddelse vegetasjon Lødingen.
Tynning av skog Lødingen
Trepleie Lødingen
Treplanting Lødingen.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Kvæfjord
Hugging trær kvæfjord

Fjerning kratt Kvæfjord
Utryddelse vegetasjon kvæfjord.
Tynning av skog Kvæfjord.
Trepleie Kvæfjord.
Treplanting Kvæfjord.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær ETS
Hugging trær ETS
Fjerning kratt ETS
Utryddelse vegetasjon ETS
Tynning av skog ETS
Trepleie ETS
Treplanting ETS.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær bardu.
Hugging trær bardu.
 Fjerning kratt bardu.
Utryddelse vegetasjon bardu.
Tynning av skog bardu.
Trepleie bardu.
Treplanting Bardu.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Målselv.
Hugging trær Målselv.
Fjerning kratt Målselv.
Utryddelse vegetasjon Målselv.
Tynning av skog Målselv.
Trepleie Målselv.
Treplanting Målselv.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Balsfjord
Hugging trær Balsfjord.
Fjerning kratt Balsfjord.
Utryddelse vegetasjon Balsfjord.
Tynning av skog Balsfjord.
Trepleie Balsfjord.
Treplanting Balsfjord.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Tromsø.
Hugging trær Tromsø
Fjerning kratt Tromsø
Utryddelse vegetasjon Tromsø.
Tynning av skog Tromsø.
Trepleie Tromsø.
Treplanting Tromsø.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Sortland
Hugging trær Sortland
Fjerning kratt Sortland
Utryddelse vegetasjon Sortland.
Tynning av skog Sortland
Trepleie Sortland
Treplanting Sortland.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Stokmarknes
Hugging trær Stokmarknes
Fjerning kratt Stokmarknes.
Utryddelse vegetasjon Stokmarknes.
Tynning av skog Stokmarknes.
Trepleie Stokmarknes
Treplanting Stokmarknes.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Hadsel.
Hugging trær Hadsel.
Fjerning kratt Hadsel.
Utryddelse vegetasjon Hadsel.
Tynning av skog Hadsel.
Trepleie Hadsel.
Treplanting Hadsel.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Andøy
Hugging trær Andøy.
Fjerning kratt Andøy.
 Utryddelse vegetasjon Andøy.
Tynning av skog Andøy.
Trepleie Andøy.
Treplanting Andøy.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Vesterålen
Hugging trær Vesterålen
Fjerning kratt Vesterålen.
Utryddelse vegetasjon Vesterålen
Tynning av skog Vesterålen
Trepleie Vesterålen
Treplanting Vesterålen.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Vågan
Hugging trær Vågan.
Fjerning kratt Vågan
Utryddelse vegetasjon Vågan.
Tynning av skog Vågan.
Trepleie Vågan.
Treplanting Vågan.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Svolvær
Hugging trær Svolvær
Fjerning kratt Svolvær
Utryddelse vegetasjon Svolvær.
Tynning av skog Svolvær.
Trepleie Svolvær.
Treplanting Svolvær.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Lofoten
Hugging trær Lofoten
Fjerning kratt Lofoten
Utryddelse vegetasjon Lofoten
Tynning av skog Lofoten
Trepleie Lofoten
Treplanting Lofoten.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
Felling trær Nordland.
Hugging trær Nordland
Fjerning kratt Nordland.
Utryddelse vegetasjon Nordland
Tynning av skog Nordland
Trepleie Nordland
Treplanting Nordland.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Troms.
Hugging trær Troms.
Fjerning kratt Troms.
Utryddelse vegetasjon Troms.
Tynning av skog Troms.
Trepleie Troms
Treplanting Troms.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##
 
Felling trær Finnmark
Hugging trær Finnmark.
Fjerning kratt Finnmark
Utryddelse vegetasjon Finnmark
Tynning av skog Finnmark.
Trepleie Finnmark.
Treplanting Finnmark.
Vi utfører beplanting av områder, forskjønning av områder, beplanting av ny vegetasjon, beskjæring av trær.
,
##
##