VAKTMESTERHJELPEN

TELEFON 98 99 42 32

 
                                                                         
 
                                                                                           Vi kan montere utvendige frostsikre blandebatteri
                                                                                           for varmt og kaldt vann. 
 
  Glemmer du å ta av hele koblingen til hageslangen før kulda kommer, kan du få en vannskade inne i veggen til våren. – Mange glemmer å tømme utekrana før vinteren. I seg selv trenger det ikke føre til en vannskade inne i boligen, men du kan bli lurt av koblingen til hageslangen.
Vannskade kan skje selv om du har frostfrie kraner. Plastkoblingen fra krana til hageslagen gjør nemlig at vannet blir stående inne i røret.

– Vannet kan fryse i løpet av vinteren, og da kan det danne seg en frostpropp i røret inne i veggen. Når så vannet settes på igjen, kan trykket føre til at røret sprekker. Idet du skrur på vannet, vil det lekke vann inne i veggen, uten at du nødvendigvis merker det.
 
 
         Husk og fjerne plastkoblingen og slangen på utekran før vinteren og når kran tømmes for vann
 
 
 

 

 


Mange skader
Rørene og den innendørs stoppekrana er gjerne i et kjellerrom som blir lite brukt. Dermed kan det ta lang tid før man oppdager lekkasjen.

– Lekkasjen er ofte så liten at den ikke høres. Etter en tid kan kjelleren fylles med vann.
Anslag viser at dette skjer i flere hundre boliger hvert år.

– Bare vi  rykket ut på 15 slike skader i vår
 Mange også glemmer å stenge den innvendige stoppekrana før de tømmer utekrana for vinteren. Da blir vann stående i røret.
– Når man så åpner utekrana på våren, og det kommer vann, så tror folk at alt fungerer greit. Det man da ikke ser, er at det kan være en lekkasje inne i veggen.

Tøm og fjern
For å unngå vannskader i forbindelse med utekran og vannslange,  er følgende råd:

– Husk å fjerne hageslange fra utvendig kran. Selv en frostsikker kran kan gi vannskader i veggen hvis hageslangen er koblet til i kuldeperioder.
Utvendig tappekran med stoppekran på innsiden må stenges for vinteren.

– Skru igjen innvendig stoppekran, åpne så utvendig kran slik at restvannet tappes helt ut.
Ifølge If skal man være ekstra oppmerksom på vannrør i kjellere og rør som ligger i yttervegger. Her kan det dannes en kuldebro som gjør at vannrør kan fryse.