VAKTMESTERHJELPEN 
- DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
                            MOBIL  98 99 42 32
                 E-mail     post@vaktmesterhjelpen.no 
   rent


UTVENDIG RYDDING OG UTVENDIG RENHOLD UTFØRES

FASADEVASK AV BYGG
 
 
VEDLIKEHOLD AV PLEN OG PARKANLEGG
 
UTVENDIGE MALINGSARBEIDER.
 
 
 
Vaktmesterhjelpen tilbyr utvendig rydding og utvendig renhold.
 
 
 
VI UTFØRER ALT INNEN UTVENDIG RENHOLD OG ANDRE TJENESTER

I HARSTAD DISTRIKTET - NORDRE NORDLAND OG SØR-TROMS
 
 
 
 
 
Renhold rundt eiendommer, foretningsbygg og industrianlegg
 
Spyling, vask og feiing rundt private bygg, borettslag, foretningseiendommer,
industrianlegg og uteområder.

Opprydding og forskjønning på alle typer områder.

Opprydding på byggeplasser

Vask av fasader på private bygg, forretningseiendommer, sameier og kommunale og offentlige etater.

Planering, graving, jord og steinarbeid.

Bortkjøring av søppel, rusk, rask, bygningsavfall, hageavfall m.v til deponi
 
Alt innen annet utvendig renhold renhold.
 
Reparasjon av gjerder, porter, bommer, rekkverk m.v
 
 
Hage og parkarbeider
 
Hugging av trær og saging av greiner.
 
Beskjæring av prydbusker og trær
 
Reparasjon av hagemurer,gatestein, heller o.l

Ugressbekjempelse på områder hvor det bare vokser ugress og villniss. Mekanisk bekjempelse eller sprøyting av områder med villniss og ugras.
 
 
 
Hull i asfalten ? Vi reparerer det
 
 
 
Oppspyling av avløpsledninger, stikkrenner, renhold av takrenner.
 
Tett kloakk? Vi åpner kloakken.
 
Vi utfører vedlikeholdsspyling av alle typer rør og kummer utvendig og innvendig.

Det er viktig å foreta vedlikeholdsspyling av alle typer rør og kummer før det går helt tett.

Utvendig maling av bygninger, uthus, fjøs, hytter, gjerder, og andre ting som ønskes malt.
 
 
 
 
 
 
Vaktmesterhjelpen utfører store og små oppdrag for private, bedrifter, kommunale, og offentlige etater.

Vaktmesterhjelpen ønsker at våre kunder skal få en enklere hverdag. 

Vi tilbyr alle typer vaktmestertjenester slik at våre kunder ikke behøver henvende seg til mange ulike firma for å få utført vedlikeholdstjenester.
 
      Vaktmesterhjelpen tilkalles når behov for vedlikeholdsarbeid m.m. oppstår. 

Tilgjengelighet er et av våre hovedmål, og vi kan nås 24 timer i døgnet.
 
 En hver arbeidsoppgave vil derfor kunne løses hurtig slik at kunden ikke trenger å vente unødig.
 
For dem som ikke har fast vaktmester, utfører vi periodevise vaktmesteroppdrag etter avtale
 
Kommunikasjon gjennom e-post er noe mange kunder foretrekker eller vårt kontaktskjema på våre hjemmesider.
 
Kundene kan sende oss spørsmål, arbeidsoppdrag og beskjeder via e-post.
 
 For oppdrag som haster på timen bør imidlertid telefon brukes.
 
I perioder kan det være vanskelig å nå oss på telefon på grunn av vi er opptatt med et eller annet krevende arbeid eller vi arbeider i høyden.

 
 
 
Send en SMS og vi ringer tilbake  så snart vi kan.
 
 
Mobiltelefon :  98 99 42 32
 
 
 
 
VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD
 
 
 
 
 
 
post@vaktmesterhjelpen.no