VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no
 

AVRETTING AV TREGULV

 

 

NYE OG ELDRE BYGG

 

 


 

 


 

 

Alle kan leve med noen centimeters avvik på et stuegulv,ganggulv,kjøkken eller annet rom.

 

 

 

Men hva når to rom slås sammen til ett rom?

 

                                                                                                                                                                                            Nivåene kan være forskjellig - tidens tann har gnaget ulikt eller nytt skal bygges sammen med gammelt. 

                                                                           

Da må det andre virkemidler og løsninger avretting av gulvet - det er få lettvinte løsninger utenom.

 

Dersom huseierens plan er å legge varmekabler og flis på tregulv av ulik årgang  er det ingen vei utenom utenom.                                                                   

Det må brukes avrettingsmasse. 

 

Slik masse er en type sparkel, som kan være basert på ulike bestanddeler.                                                                                    

Den kan både ha gips og sement som basis tilsatt fiber og andre ting for godt resultat og holdbarhet.                                             Avrettingsmasser leveres i sekker, for utblanding på stedet.

Det er for mye arbeid å røre massen for hånd, for det går mye av den.                        

Store bøtter og maskinelt blandeutstyr er nødvendig.                                                                                                                                             .                                                                                                                                                                                                       Avrettingsmassen tilvirkes på byggeplassen til den er en homogen masse uten klumper.

For større arbeider brukes det egen pumpebil eller et mobilt røre og pumpeaggregat alt etter arbeidets omfang.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


                                                            Tregulv som er klar for å avrettes - kombinert tre og betonggulv

                                                                                             FORARBEIDET

 

Det sier seg selv at et tregulv fullt av sprekker og glipper må tettes før utlegging av masse starter. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Det samme gjelder listverket rundt rommet som må fjernes.                                                                                                         Avrettingsmassen må ikke få flyte innunder vegger, ned til isolasjonen under gulvet eller i verste fall helt ned til naboen under.                                                                                                                                                                                                       Det må derfor tettes og fylle igjen alle hull, og fjerne all løs maling og rengjøres etter beste evne.                                                 Hele gulvet må deretter behandles med primer beregnet for denne massen, noe som er helt nødvendig for å garantere resultatet.

 

Primeren har to viktige fungsjoner.                                                                                                        

Dels skal primeren forhindre vann å trenge inn i underlaget, dels skal den sikre god vedheft mellom massen og underlaget.

 

Påføring av primer bør skje med børste eller rulle i et jevnt sjikt, ikke for tykt og ikke for tynt.

 

 

                                     


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ferdig behandlet tregulv
                                                                                                                                                                                                                                  BLANDINGEN OG UTLEGGINGEN

 

 


 


 

Skal det være varmekabler må dette være lagt og festet på forhånd.                                                                                                        Varmekablene som brukes er som regel lavtbyggende, men det kan brukes standard varmekabler også. Det ikke noe problem å skjule dem under avrettingsmassen.

 

 

Avrettingsmassen har konsistens som en vaffelrøre. Det vil si at den ikke flyter utover av seg selv, men trenger litt hjelp. Tannete sparkler på skaft, og spesialruller med metallpigger og naler sørger for at det ikke oppstår nye ujevnheter i overflaten.

 

 

Ferdig blanding ble tømmes eller pumpes seksjonsvis, innenfra og utover mot stedet til utgangsdør.   Massen dras utover hele tida under utleggingen, og sørger for at den er jevnest mulig.

 

 

Det kan legge sjikt på opptil 2-3 centimeters tykkelse av gangen avhengig av hvilken masse som brukes. Er det store høydeforskjeller i rommet må prosesen med utlegging gjøren i to eller flere omganger til forventet resultat er oppnådd.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

spesialrull for gulvavretting


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TÅLER GULVET VEKTEN AV MASSEN?

 

 

Det blir fort flere hundre kilo ekstra vekt på gulvet.                                                                                                                     Dersom en er usikker på den ekstra belastningen som avrettingsmassen gir, må det beregnes for å sjekke gulvets bæreevne.           Det må også taes hensyn til tyngden på møblene som skal inn.

 

Avretting er en oppgave som med bør overlates til en godkjent håndverker eller firma som har gode kunnskaper innen området. Ikke minst fordi det skje skader og andre konsekvenser under arbeidet eller med bygget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                  Skisse oppbygging tregulv med avrettingsmasse

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vaktmesterhjelpen har lagt mange tusen kvadrat med avretting for private, industri, forretningsvirksomhet og offentlige instanser opp gjennom årene og har en stor kompetanse innen området gulvavretting på både tre og betonggulv.

 

 

Har du planer om avretting kan du ta kontakt med Vaktmesterhjelpen da vi har kompetanse og val mellom flere løsninger som vil dekke ditt behov.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       VAKTMESTERHJELPEN

 

 

TELEFON: 98 99 42 32

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      post@vaktmesterhjelpen.no