VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no
BESKJÆRING AV BUSKER OG TRÆR
 
 
PRYDBUSKER, PRYDTRE OG BÆRBUSKER,ANDRE TRÆR

Vaktmesterhjelpen beskjærer dine prydbusker og prydtre.

Den beste tiden og gjøre dette på er på senvinteren og våren.
Ved beskjæring får du fjernet gamle grener og får nye skudd slik at det blomstrer tettere.
 
Det kan bestilles time for dette arbeidet nå da det er ventetid på for denne typen arbeid.

Det er verdt å merke seg at stell av prydtrær og roser vil du få mer glede ut av dine vekster
da det blir større blomstring og du får penere trær som skal pryde ditt uterom.

 
     
                   ROSEBUSKER                                                                          Beskjærer man riktig kan busken reddes og bli penere.
  Det fjernes frostskadde greiner fra busken                                               Godt beskjøringsverktøy er viktig for arbeidet
 
 
  
                 Her er et eksempel på gal beskjæring.                                                                                                                                     
               Treet har blitt beskjært for hardt ved at det er ventet                                 Riktig verktøy er viktig                                                 
for lenge med beskjæring. Det vokser ut et villniss                                                                                                     
av ris på treet.                                                                                                                                                   
 
 
 

Gamle grener fjernes nyere grener bevares
 
 
Ved beskjæring får du fjernet gamle grener og får nye skudd slik at det blomstrer tettere.Et gammelt tre gir både mindre og færre blomster om det ikke blir beskåret riktig.
 
Det kan bestilles time for dette arbeidet nå da det er ventetid på våren for denne typen arbeid
 
          Beskjærer man riktig kan busken reddes.
 
    Godt skjære og klipperedskap er viktig for   utførelse av arbeidet.
 
                               Frostskadde og døde greiner skjæres vekk.
 
 
Beskjæring av busker gir større blomsterflora
 


                LITT INFORMASJON TIL DEN ENKELTE HAGEEIER

                   FOR DEN SOM ØNSKER Å GJØRE LITT SELV
 
 
Beskjæring av busker og trær er en oppgave mange hageeiere kvier seg litt for å gå løs på.

 De venter gjerne i det lengste, til treet eller busken har blitt så stor og uregjerlig at det ikke er noen vei utenom.
 
VIKTIG Å VITE OM BESKJÆRING
 
Det er ikke slik å forstå at det er livsnødvendig for en plante å bli beskåret.

 Men i mange tilfeller er det likevel gunstig å gjøre det.

 Beskjæring bør være et ledd i en planmessig og regelmessig skjøtsel av plantene.
 
Beskjæring bør som hovedregel utføres slik at plantens karaktertrekk bevares.
 
Vaktmesterhjelpen  mener at ”ofte og moderat” er å foretrekke fremfor ”sjelden og brutalt” 
når det kommer til beskjæring.
 
Det er viktig å huske på at all beskjæring medfører sår på plantene, 
og planten må bruke energi til å lege disse sårene.

Skadene blir minst når en går inn tidlig med skjæringstiltak, mens plantene er unge og i god vekst.
 
  For de fleste sorter skal beskjæring komme i gang 2-4 år etter planting, sier gartneren.
 
Deretter skal plantene beskjæres jevnlig: Noen hvert år, andre sjeldnere.

 
BESKJÆRES OM VÅREN
 
De fleste busker og trær bør beskjæres på ettervinter/tidlig vår.
 
Det er viktig at du venter med å beskjære til temperaturen er nede rundt 0.
 
Hvis det blir veldig kaldt med mange minusgrader etter beskjæringen,
 er det fare for frostsprengning i trevevet.
 Vent derfor til mars-april med beskjæringen, da det ikke lenger er stor fare for ekstrem kulde.
 
BESKJÆRING AV PRYDTRÆR
 
Vi blir mange ganger forundret over merkelig beskjæring spesielt på store prydtrær.
 
- Hvis du planter et tre som naturlig vil vokse til å bli 15-20 meter høyt,
 kan du ikke forvente at det skal holde seg på 4 meters høyde.

 Da må du heller velge en annen tresort, som ikke blir større enn den høyden du ønsker at treet skal ha.
 Vi mener det er på grensen til miljøkriminalitet å gå inn og sage et stort, flott tre i to eller fjerne det, 
bare fordi man ønsker seg et lavere tre.
 
Som en hovedregel bør store prydtrær kun beskjæres av fagfolk.
 
BESKJÆRING AV FRUKTTRÆR
 
Frukttrær er en av de plantegruppene det er viktigst å beskjære.
 Dette er for det første for å få mer frukt og bedre fruktkvalitet.
 Dessuten at treet får en form som gjør at det er mulig å komme til å høste frukten.
 
Ved å tynne ut treet, åpner du opp slik at det kommer mer lys til.
 
 
BESKJÆRING AV BÆRBUSKER
 
Hvis du har gamle bærbusker i hagen din, 
har du kanskje opplevd at det blir mindre og mindre avling for hvert år.
 Dette er trolig fordi de ikke er blitt beskåret.
 
Bærbusker beskjæres ved at man tynner ut på de eldste greinene.


    
                   Beskjæring solbærtre på våren                                             Til høsten er det fine solbær på buskene For solbær bør dette gjøres hvert år, rips og stikkelsbær bør beskjæres hvert 2.-3. år.


  
                                      Bringebærland                                                                         Modne bringebær    

Bringebær beskjæres hvert år etter høsting, ved at du fjerner alle stengler som har båret bær samme år. 
BESKJÆRING AV ROSER
 
Rosene i hagen trenger beskjæring hvert år.
For alle typer gjelder det spesielt at man fjerner villskudd helt inne ved basis.
 Villskudd er alle greiner som vokser opp fra under podestedet på rosen. 
 
De fleste klase- og stilkroser bør skjæres ned til 10-15 cm hver vår.
 Spar på de kraftigste greinene, små, tynne greiner som vender innover tas bort.
 Alle greiner som er blitt ødelagt av frost (er svarte om våren) tas bort.
 
Klatreroser og buskroser forynges ved å fjerne eldre/svake greiner, og la unge og sterke greiner stå.
 
Ikke vent for lenge
 
Det å vente for lenge med beskjæringen, er den største beskjæringsfeilen du kan gjøre.
 
Hvis man lar være å beskjære i mange år, og deretter går drastisk til verks med saks og sag, setter treet seg i alarmberedskap.

 ”Hva skjer nå, er jeg i ferd med å bli drept?”, tenker treet.
 Resultatet blir en voldsom vekst av nyskudd og såkalte ”riskvister”.
 
  Desto mer du skjærer vekk av et tre på en gang, desto mer stimuleres veksten.
 
Hvis du har ventet alt for lenge med beskjæringen, bør du derfor rette opp ”skaden” 
ved å beskjære litt etter litt over flere år.
 
Vaktmesterhjelpen mener følgende bør være mottoet i beskjæringsjobben:

''Etter beskjæringen skal det ikke se ut som treet/busken har blitt beskjært,
 treet/busken skal bare se mer naturlig ut.''
 
Er du i tvil om hvordan du skal beskjære riktig, er det ingen skam å be fagfolk om hjelp.


Vaktmesterhjelpen

Telefon 98 99 42 32

post@vaktmesterhjelpen.no
 
 
 
 

 
 
 
Alt innen beskjæring av trær.
Alt innen beskjæring av rosebusker.
Alt innen beskjæring av bærbusker.
Beskjæring utføres