VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no

 
 

DØDSBO AVIKLING


SALG AV DØDSBOUTRYDDING AV BOLIG - UTHUS - GARASJE. 


OPPRYDDING UTENOMHUS I DØDSBO.


Vaktmesterhjelpen Harstad er totalleverandør i avvikling av dødsbo


Vi forstår vanskelighetene som kan oppstå når man mister noen som er nær og kjær.


 Vi utfører tjenester som kan gjøre livet litt enklere i en vanskelig tid. 


Å avvikle et dødsbo handler mye om respekt for personene og de eiendeler som tilhører et dødsbo.

Etter at etterkommerne har hentet ut det som de ønsker å ta vare på for ettertiden, 
så er det i de fleste tilfeller vi finner ting som kan være om mulig av interesse for familien /etterkommerne.

Dette setter vi til side og tar kontakt med familien eller familiens kontaktperson om de ønsker
å gå gjenneom dette på ny før vi tar det ut til destruering.


Vi er behjelpelig med: 


Rydding og sortering.

 

Bortkjøring.


 Transport.


Oppkjøp.

Mellomlagring.

Totalrenhold.


Makulering av dokumenter.


Forsendelse av dødsbo.


Lagring av dødsbo.

Utbedringer av bolig for høyere pris ved salg

I noen dødsbo er det utlevert hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral. 

Vi foretar det praktiske med å få levert hjelpemidlene tilbake til hjelpemiddelsentralen, slik dødsboet ikke står ansvarlig for eventuelle økonomiske krav derfra.


En god del av dødsboene har stående kjøretøy, båter, hagemaskiner av større verdi, sykler m.v
Vaktmesterhjelpen bistår med salg av dette på det åpne marked til markedsverdi.

Det samme gjelder annet løsøre /antikke ting.Tjenestene vi tilbyr er:


Pakking og lagring av møbler og inventar.Pakking av løsøre slik dette kan finnes frem ved behov.Levering og transport gjenstander til familie eller andre ved bofordeling. 


Transport av inventar og løsøre til nærmeste gjenbruksstasjon / deponi for ting som ikke ønskes.


Opprydding og borttransport av utvendig løsøre til gjenbruksstasjon / deponi av ting som skal kastes.


Opprydding og borttransport fra loft, kjellere, garasjer,  uthus, naust og fjøs.


 

Etter at pårørende har fått ordnet med løsøret skal hus eller leilighet leve videre enten for salg,


utleie eller overtagelse.


Da kan vi ta fullstendig nedvask av hus eller leilighet.


 

Nødvendige reparasjoner, byggningsmessige endringer, vedlikehold, maling ol. kan vi utføre etter avtale.


Tilsyn med boligen etter et dødsfall.


Vi kan ta oss av nødvendig utvendig vedlikehold (plenslåing,snømåking mv) den tiden pårørende ønsker.
Vi har lager for oppbevaring av inventar /løsøre til avtalt tid.


Ved å velge vaktmesterhjelpen slipper etterlatte å forholde seg til flere parter.


Skal boligen selges ordner vi alt frem til eiendomsmegler overtar videre arbeid for salg.


Vaktmesterhjelpen Harstad foretar salg av dødsbo av det som er av verdi.


Innbo og løsøre som skal kastes eller som ikke har verdi leveres til destruksjon godkjent deponi  godkjent av myndighetene.


DOKUMENTER


I dødsbo finnes det dokumenter og andre ting som etterkommerne ikke ønsker skal komme på avveie.

Slike dokumenter blir makulert i vår makuleringsmaskin på vår anlegg og avfallet destruert.


Vi foretar makulering av sensetive dokumenter ved vårt anlegg fra stat, kommune, bedrifter.ARVEAVGIFTSGRUNNLAGET VED DØDSFALL


Utgifter som tilfaller dødsboet som vask og tømming / avvikling av boet, transportutgifter,
 øvrige utgifter kan trekkes fra i arveavgiftsgrunnlaget i arvemeldingen mot  vedlegg av kopi av faktura i arvemeldingen  hvor vi har utført arbeid i de forskjellige prosessene i boavviklingen.
Ønskes det bistand fra oss for dødsboavvikling kan vi kontaktes på telefon eller mail


for avtale om møte og eventuell besiktigelse 

 av boet VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD


Telefon 98 99 42 32

Epost:  post@vaktmesterhjelpen.noVaktmesterhjelpen Harstad utfører boavvikling i nordre deler av Nordland og Troms.