VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no

 
DEKORASJONSMUR

HAGEDEKORASJONSMUR
 
 
Vi utfører og bygger hagedekorasjonsmurer i forskjellig utforming og størrelser.

Hver mur har sitt eget særpreg og utforming.

Ved valg av dekorasjonsmurer er det mange ting å ta hensyn til.

En dekorasjonsmur skal gli naturlig inn i tomtens særegenhet og  inn i miliøet forøvrig.

Samtidig er det viktig å se for seg valg av plantemateriale en tenker seg.

Noen kunder ønsker en dekorasjonsanlegg som trenger lite vedlikehold gjennom vekstsesongen,

andre ønsker seg et område som kan beplantes og endres utover i vekstsesongen og noen

ønsker et anlegg for urtedyrking, tulipan/liljebed eller andre prydplanter,  eller ordinære sommerblomster i takt med vekstsesongens forløp.

Oppsett av dekorasjonsmurer kan gjøres hele året igjennom.
Natursteinmur i steinheller.
Stein er utsortert og tilkjørt byggeplassen.
Det var ikke tilgjengelig stein på byggeplassen.
Støttemur i naturstein.
Muren anlagt for å utnytte tomten og høydeforskjellen på terrenget på tomten. 

 
Dekorasjonsmur i hugget naturstein


Dekorasjonsmur i lys granittstein.

Dekorasjonsbed.
Utlagt naturstein og trapp i naturstein.
Dampet soldet matjord fri for ugress under er det lagt duk for
å hindre oppgroing av ugress.
Anlegget regnes som lite vedlikeholdskrevende gjennom vekstsesongen.
Natursteinmur i hugget grå granitt