VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no


VANNGJENOMTREGNING I KJELLER/MUR
FUKT I KJELLER
 
 
 
 
 
 
 
Vaktmesterhjelpen utbedrer fukt i murvegger og murgulv.
Vi utfører dreneringsarbeider, oppgraving rundt husmurer,legger ny drenledninger
og spylepunkter til drensledninger.
Vi legger også vannoppsamlingskumme for overflatevann.
 
I enkelte tilfeller kan vi kan behandle din mur innvendig med primer
for å stanse vanngjennomtregning.Ved påføring av primeren vil denne trenge
inn i betongen og krystallisere seg.
Fuktproblemet vil opphøre eller bli sterkt redusert men er ikke et godt alternativ på sikt.
Det er også viktig med god utlufting i kjellerrom -helst konstant utlufting vis ventiler o.l
 
Vanngjennontregning i mur er et stort problem.
I hovedsak skyldes dette tette dreneringsgrøfter rundt eiendommen.
 
I enkelte tilfeller kan det lønne seg å spyle gjennom drensslanger som
ligger rundt huset.
Dette er ting som må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ikke alle dreneringsledninger er
lagt slik at spyling er mulig.
 
I noen tilfeller kan det hjelpe å lede vannet fra takrenner ut fra husmuren.
 
Det er store mengder vann som renner fra et vanlig hustak gjennom året
Det ligger på 5- 600 000 liter vann gjennom et år avhengig
av takets størrelse. Kan vannet ledes ut fra husmuren utenom husets dreneringssystem
kan dette hjelpe en god del om dreneringen begynner å bli tett.
Dette vil være mer naturlig slik som prognosene for nedbøren i åren som kommer,
det vil bli fuktigrere og mer regn på grunn av klimaendringene.
Dermed vil vi bli utsatt for større fukt og vannproblemer på eiendommene.
 
Dreneringsledninger gror igjen over tid - dette kan være avleiringer av sand, løv og mindre partikler som legger seg i drensledningen.
 Slike avleiringer/elementer vil før eller senere skape store problemer for "flyten" i dreneringen.
I andre tilfeller klemmes dreneringsrøret samme gjennom mange år om den ikke er rett lagt.
 
  Manglende drenering kan føre til fukt, skader, sopp og dårlig luft innendørs. I verste fall kan også dårlig drenering føre til oversvømmelser og betydelige vannskader.
 
Det oppstår som regel muggsopp i fuktige rom som er helsemessig skadelig.
 
Drenering - Dreneringsgrøft

 Drenering har til hensikt å lede vann bort fra uønskede områder.
 I forbindelse med bolig eller bygg betyr det å lede vannet vekk fra grunnmur. Uten god drenering, vil vann samle seg under bakken, og legge seg inntil betongen i grunnmuren.
 I enkelte tilfeller vil det også samle seg overflatevann, fra regnskyll og snøsmelting (der nedløp fra tak nærmest kan lede vannet ned til grunnmur).
Det vil oppstå vannskader,fuktproblemer og muggskader. Slike skader kan være omfattende å utbedre.
 
 
UTBEDRING AV VANNGJENNOMTREGNING I  BOLIG 2013
 
 
 
 
 
 
Vi har minigraver på belter for graving rundt husmurer.
Maskinen har lavt marktrykk og gjør ikke skade på hage og parkanlegg.
Maskinen kommer inn på trange plasser  uten problem.
 
 
 
Huseier var plaget med mye vann i kjeller spesielt under snøsmelting og vedvarende regn.
Kjeller var angrepet av muggsopp som følge fuktighet.
 
 
 
Duk og papp er lagt. Innfylling av drenerende masse.
Det ble lagt rør for nedløp til takrenner.
Både til drens og takrenner er det lagt spylepunkter for vedlikehold spyling.
 
 
 
Tilfyling til drensledning og drensgrøft brukes singel eller pukk
som er sortert fri for finmasse.
 
 
 
Enkel skisse over drenering fra grunnmur og bortleding av overflatevann og vann fra taknedløp.
Aktuelle spylepunkter for ledningene er ikke tatt med på denne skissen
 
 
 
 
 
 
Du kan ta kontakt for en uforpliktende samtale.
 
Vaktmesterhjelpen
 
Telefon: 98 99 42 32
 
 
 
 
 
Litt om:Vannskader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fukt i kjellervegg.Fuktig kjellervegg.Fuktig kjellermur.Fukt kjeller,Fukt i mur.Avleiringer i drensledninger.Drensledninger.Legging av drensledning.Innvendig lufting i kjeller.Utlufting kjeller.Lufting av kjeller,Ventiler kjeller,Tak,avløp og drenering.Drenering rundt mur.Drenering og fall.Tetting av grunnmur.Vanntetting.Vanntetting av grunnmur.Helling gårdsplass.Behandling kjellermur.Vanninntregning kjellermur.