VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no

 
 GJØDSLING AV ROSER.
Roser som vokser vilt, sørger for å skaffe seg næring på egen hånd. De lever av
avfall fra skogen og dyrelivet, og fra det planten selv produserer. Her skjer
”gjødslingen” om høsten, og som på samme tid også gir plantene dekke mot frost
og fordampning. Når vårsola kommer, blir kvist og blad omsatt, og næringsstoff
og et rikt bakterieliv holder plantene friske. Dette er planter med små blomster,
og blomstringen varer ikke lenge.

I hagen har vi også planter som ligner villrosene. 
Blomstringstiden er kort,
gjerne 4- 5 uker, og kravet til ekstra gjødsling er ikke stort. Vi snakker her om
ikke remonterende buskroser. Men i hagen vokser mange foredla roser, roser
som blomstrer lenge og har et rikt flor. 

Dette gjelder stilk- og klaseroser og
remonterende buskroser. For å kunne blomstre og vokse slik disse kan, må det
mye gjødsel til, men likevel: alt med måte! For mye næring – og feil næring – kan
føre til at rosene spiser seg i hjel, og vinteren tar knekken på dem. Rosene er
ikke avmodnet. Cellene i de saftfylte greinene blir sprengt i vinterkulden, og
rosene kan dø.

Ikke all jord er like godt egnet til rosedyrking. Jorda bør ha evne til å holde på
næringen og ikke bli fort tørr. 

Samtidig bør den være luftig og porøs. For tett
jord blandes med grov sand. Dette kan være aktuelt for myrjord og jord med
mye leire. Leirjord er rik på mineraler, og blandet med kompost og grov sand vil
den egne seg godt for roser.

 Sandjord har mindre evne til å holde på næringen.
For å rette på det kan myrjord og leire tilsettes, samt kompost og noe mer
gjødsel.
 Med god grunngjødsling bestående av naturgjødsel – og gjerne kompost -
vil jorda være rik på næring og bakterier allerede, og strukturen god.

Det er to hovedtyper gjødsel som blir brukt til roser: naturgjødsel og
kunstgjødsel. 
Tang og tare kan også nyttes, samt kompost. Ellers finnes diverse
spesialtyper, som også  kan brukes, men som i lengden faller dyrere enn førstnevnte.Naturgjødsel (hestegjødsel, hønsegjødsel, kugjødsel) virker over lang tid og er
seintoppløselig.
 Ved å gjødsle like før frosten kommer, er naturgjødsel en god
ting. Gjødsla graves ned mellom rosebuskene og dekkes. Dermed ligger næringen
klar når våren kommer. Helgjødsel kan nyttes her.

 Denne gjødsla er næringsrik tørket hønsegjødsel.
 Hvis gjødslingen først skjer om
våren, kan en også nytte naturgjødsel på samme måten som om høsten. Men da
blir det aktuelt å nytte kunstgjødsel – dvs. fullgjødsel/blåkorn – i tillegg. Denne
løser seg mye raskere opp, og plantene får en raskere start. Kunstgjødsla kan
gjerne løses opp i varmt vann. Noen velger å lage hull i jorda eller bruke rør som
fylles med gjødselvann, og på den måten komme nærmere røttene.

Ensidig bruk av kunstgjødsel uten kalsium kan over lang tid gjøre jorda sur.
Derfor er det viktig å supplere med naturgjødsel, kompost eller  tang og tare
 iblant. 

Tang/tare kuttes opp og legges rundt
plantene om høsten. Næringsmengden tilsvarer samme mengde naturgjødsel.

Det er viktig at hageeieren oppserverer hvordan plantene trives, og hva som
eventuelt kan gjøres bedre.
 Mikroklima, vær og vind, vann og varme, er ofte
avgjørende ved siden av næringsforhold. Men noen holdepunkter kan vi likevel
nevne.

 Om våren tilføres gjødselen straks telen er gått, samtidig som døde
kvister fjernes.
 60 - 100 g. fullgjødsel pr. m2, alt etter størrelsen på planten kan
passe, eller 300 g. tørket hønsegjødsel pluss 50 g. fullgjødsel. 
Sørg for å vanne rikelig.
 
Store remonterende veggroser kan gjerne få dobbel dose. 

Naturgjødsla graves ned.

Kunstgjødsla virker i 4 – 6 uker, og ny dosering gis i juni/juli.
 
All nitrogenholdig gjødsling bør avsluttes i midten av juli. 
 
Dette for å stimulere avmodningen av plantene. 

                                                            Derimot kan gjødsel med fosfor og kalium                                                                                                                                                                                                                         ( fri for nitrogen) virke positivt. 

Denne tilføres i begynnelsen av august for å gjøre
plantene mer vinterherdige. 

I tillegg til dette kan overgjødsling med 40 g.
kalksalpeter pr. m2 virke fremmende for veksten.
 Kalksalpeter gis mellom 1. og 2. gjødsling
 Også kompost nedgravd i det 5-6 cm. øvre jordlaget forbedrer
jordkvaliteten, særlig bakterielivet. 

Komposten kan tilføres senhøstes eller
tidlig vår, men legg den ikke helt inn til stammene.

Ved å følge disse anvisningene vil du få en god rosesommer.

LYKKE TIL!