VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no

HAGEMURER

Vaktmesterhjelpen setter opp alle typer hagemurer.
 
Vi utfører både grunnarbeid og støyping sokler i forbindelse med oppsett av hagemurer.
 
Vi legger til fyllmasse som trengs til fylling bak hagemur.
 Det er viktig å tenke på å bruke singel eller pukk  bak hagemurer for å oppta spenningen i bakken for å hindre skader av tele i jorden.
 
Hagemurer kan ha den form som ønskes og som passer til tomten og valg hvilken mur som ønskes.
Det er ikke alle typer mur som passer til tomten og omgivelsene for øvrig.
 
Det finnes en rekke hagemur-typer fra natursteinsmurer, stablemurer, murte murer, plasstøpte betongmurer med og uten forblending m,v.
 
Når det er bestemt at en ønsker en hagemur må det treffes et valg hvilken murtype en ønsker.
 
Vaktmesterhjelpen kan hjelpe deg ved valg av hvilken mur som passer til tomten, huset og omgivelsene.
 
Vi setter opp alt fra de minste hagemurer til store forstøtningsmurer.
 
 
 
Vi utfører reparasjoner av alle typer hagemurer, støttemurer, dekorasjonsmurer
Hagemur i lecastein.
Skåret skifer til topplate og fuget.
Plasstøpt hagemur pusset i hvit murpuss.
I søylene er det montert dimmbart belysning.
Treverket er montert på rustfritt stål.

 
 
    
 
Knekkheller er fine til små hagemurer, eller omramming av forskjellige områder.
Det er mange ulike områder en kan bruke knekksteinsmurer i kombinasjon med vei, grøntarealer,beplanting, lekeplasser m.v
 
 
 
Liten mur anlagt mellom gårdsplass og oppstillingsplass for bil. Det ble lagt lys singel som passet til mur og omgivelser.
Denne type mur passer også som skille mellom skråning/helling på gårdsplass med og uten beplanting  til muren.
Mellomstore blomsterurner ville også ha passet inn her.
 
 
 
 
 
Hagemur i knekkheller.
Muren vender mot gårdsplass.
Muren avgrenser mot naturlandskap.
 
 
 
 
 
              
 
Mur i knekkheller  6 cm tykkelse på stein. Legging av knekkstein er enkelt. Et godt underlag og byggelinjer er nødvendig for et perfekt resultat
 
 
 
 
 
 
 
Hagemur i antikkstein som er stablet.
Beplantet med Rubecia og Chrysanthemum
 
 
 
 
 
 
Hagemur i knekkbetongheller.
Legg merke til et litt høyere rekkverk
som fungerer som levegg for vind og innsyn.
Laget av trykkimpregnert matrial som er brunbeiset.
 
 
 
 
 
Mur i granitt ut mot fortau. Deretter ble det sådd plen og beplantet ut mot fortau.
 
 
 
Form på hagemurer tilpasses tomteforholdene.
 
Muren bør ha en naturlig avslutning ut fra det som virker naturlig for omgivelsene.
 
Ved oppsett av mur er det viktig å få byggelinjene så rett som mulig og høydene til muren.
 
Det er viktig å få alt rett i starten, deretter vil alt gå mye enklere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugget naturstein. Legg merke til området er steinlagt og grøntareal uten prydplanter.
Vedlikeholdsvennlig og lite arbeidskrevende. Ideelt for travel familie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NESTE SIDE NATURSTEINMURER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hagemurer.
Muring av Hagemurer.
Muring av hagemurer utføres.
Stein til hagemur,
Oppsett av hagemurer.
Reparasjon hagemurer.
Stablemurer.
Oppsett stablemurer.
Reparasjon stablemurer
Støttemurer.
Oppsett støttemurer.
Forskaling av mur.
Forskaling av støttemur.
Forblending av støttemur
.Oppsett av betongmur.
Betongblokkmur
Reparasjon støttemurer.
Natursteinmurer.
Tørrmurer.
Fundament til murer.
Sokler til murer.
Fundament til hagemurer.
Sokkel til hagemur.
Sokkel til støttemur.
Armering av hagemurer.
Tilfylling til hagemurer.
#############
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 Oppsett av mur i knekkheller.
Legging av knekkheller.
Legging av knekkstein.
Sokkel til knekksteinmur.
mur av knekkheller.
Reparasjon av mur i knekkstein.
Reparasjon av mur i knekkheller
 
Vaktmesterhjelpen.no.Hjelper deg.Din personlige vaktmester
#######
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
Hagemurer Harstad.
Muring av Hagemurer Harstad.
Muring av hagemurer utføres harstad.
Stein til hagemur Harstad,
Oppsett av hagemurer Harstad.
Reparasjon hagemurer harstad.
Stablemurer Harstad.
Oppsett stablemurer Harstad.
Reparasjon stablemurer Harstad
Støttemurer Harstad.
Oppsett støttemurer Harstad.
Forskaling av mur Harstad.
Forskaling av støttemur Harstad.
Forblending av støttemur Harstad
.Oppsett av betongmur Harstad.
Betongblokkmur Harstad
Reparasjon støttemurer Harstad.
Natursteinmurer Harstad.
Tørrmurer Harstad.
Fundament til murer Harstad.
Sokler til murer Harstad.
Fundament til hagemurer Harstad.
Sokkel til hagemur Harstad.
Sokkel til støttemur Harstad.
Armering av hagemurer Harstad.
Tilfylling til hagemurer Harstad.
#############
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 Oppsett av mur i knekkheller Harstad.
Legging av knekkheller Harstad.
Legging av knekkstein Harstad.
Sokkel til knekksteinmur Harstad.
mur av knekkheller Harstad.
Reparasjon av mur i knekkstein Harstad.
Reparasjon av mur i knekkheller Harstad
#######
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Vaktmesterhjelpen.no. Vi hjelper deg. Din personlige vaktmester
Hagemurer Tromsø.
Muring av Hagemurer Tromsø.
Muring av hagemurer utføres Tromsø.
Stein til hagemur Troms,
Oppsett av hagemurer Tromsø.
Reparasjon hagemurer Tromsø.
Stablemurer Tromsø.
Oppsett stablemurer Tromsø.
Reparasjon stablemurer Tromsø.
Støttemurer Tromsø.
Oppsett støttemurer Tromsø.
Forskaling av mur Tromsø.
Forskaling av støttemur Tromsø.
Forblending av støttemur Tromsø
.Oppsett av betongmur Tromsø.
Betongblokkmur Tromsø
Reparasjon støttemurer Tromsø.
Natursteinmurer Tromsø.
Tørrmurer Tromsø.
Fundament til murer Tromsø.
Sokler til murer Tromsø.
Fundament til hagemurer TROMSØ.
Sokkel til hagemur Tromsø.
Sokkel til støttemur Tromsø.
Armering av hagemurer Tromsø.
Tilfylling til hagemurer Tromsø.
#############
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 Oppsett av mur i knekkheller Tromsø.
Legging av knekkheller Tromsø.
Legging av knekkstein Tromsø.
Sokkel til knekksteinmur Tromsø.
mur av knekkheller Tromsø.
Reparasjon av mur i knekkstein Tromsø.
Reparasjon av mur i knekkheller Tromsø.
#######
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Hagemurer Troms.
Muring av Hagemurer Troms.
Muring av hagemurer utføres Troms.
Stein til hagemur Troms,
Oppsett av hagemurer Troms.
Reparasjon hagemurer Troms.
Stablemurer Troms.
Oppsett stablemurer Troms.
Reparasjon stablemurer Troms.
Støttemurer Troms.
Oppsett støttemurer Troms.
Forskaling av mur Troms.
Forskaling av støttemur Troms.
Forblending av støttemur Troms.
.Oppsett av betongmur Troms.
Betongblokkmur Troms.
Reparasjon støttemurer Troms.
Natursteinmurer Troms.
Tørrmurer Troms.
Fundament til murer Troms.
Sokler til murer Troms.
Fundament til hagemurer Troms.
Sokkel til hagemur Troms.
Sokkel til støttemur Troms.
Armering av hagemurer Troms.
Tilfylling til hagemurer Troms.
#############
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 Oppsett av mur i knekkheller Troms.
Legging av knekkheller Troms.
Legging av knekkstein Troms.
Sokkel til knekksteinmur Troms.
mur av knekkheller Troms.
Reparasjon av mur i knekkstein Troms.
Reparasjon av mur i knekkheller Troms.
#######
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Vaktmesterhjelpen.no. Din personlige vaktmester.Vaktmesterhjelpen hjelper deg.
Hagemurer Oslo.
Muring av Hagemurer oslo.
Muring av hagemurer utføres oslo.
Stein til hagemur oslo,
Oppsett av hagemurer oslo.
Reparasjon hagemurer oslo.
Stablemurer Oslo.
Oppsett stablemurer Oslo.
Reparasjon stablemurer Oslo
Støttemurer Oslo.
Oppsett støttemurer Oslo.
Forskaling av mur Oslo.
Forskaling av støttemur Oslo.
Forblending av støttemur Oslo.
.Oppsett av betongmur Oslo.
Betongblokkmur Oslo.
Reparasjon støttemurer Oslo.
Natursteinmurer Oslo.
Tørrmurer Oslo.
Fundament til murer Oslo.
Sokler til murer Oslo.
Fundament til hagemurer Oslo.
Sokkel til hagemur Oslo.
Sokkel til støttemur Oslo.
Armering av hagemurer Oslo.
Tilfylling til hagemurer Oslo.
#############
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 Oppsett av mur i knekkheller Oslo.
Legging av knekkheller Oslo.
Legging av knekkstein Oslo.
Sokkel til knekksteinmur Oslo.
mur av knekkheller Oslo.
Reparasjon av mur i knekkstein Oslo.
Reparasjon av mur i knekkheller Oslo.
#######
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ vaktmesterhjelpen gir deg bistand. Vi hjelper deg med store og små tjenester.
Hagemurer Akershus.
Muring av Hagemurer Akershus.
Muring av hagemurer utføres Akershus.
Stein til hagemur Akershus,
Oppsett av hagemurer Akershus.
Reparasjon hagemurer Akershus.
Stablemurer Akershus.
Oppsett stablemurer Akershus.
Reparasjon stablemurer Akershus.
Støttemurer Akershus.
Oppsett støttemurer Akershus.
Forskaling av mur Akershus.
Forskaling av støttemur Akershus.
Forblending av støttemur Akershus.
.Oppsett av betongmur Akershus.
Betongblokkmur Akershus.
Reparasjon støttemurer Akershus.
Natursteinmurer Akershus.
Tørrmurer Akershus.
Fundament til murer Akershus.
Sokler til murer Akershus.
Fundament til hagemurer Akershus.
Sokkel til hagemur Akershus.
Sokkel til støttemur Akershus.
Armering av hagemurer Akershus.
Tilfylling til hagemurer Akershus.
#############
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 Oppsett av mur i knekkheller Akershus.
Legging av knekkheller Akershus.
Legging av knekkstein Akershus.
Sokkel til knekksteinmur Akershus.
mur av knekkheller Akershus.
Reparasjon av mur i knekkstein Akershus.
Reparasjon av mur i knekkheller Akershus
#######
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤