VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no


 
 KONTAKTINFORMASJON:
 
 
 MOBIL: 98 99 42 32
 
 
 
 


 
Unntaksvis kan vi være litt vanskelig å nås på telefon
dette kan skyldes vi er i områder uten mobildekning eller
vi arbeider med utstyr hvor vi ikke kan ta telefonen.
 
Dette beklager vi - men prøv og ringe oss tilbake eller send SMS.
 
Du kan også sende oss en mail med din informasjon.


Vaktmesterhjelpen Harstad.


Er et vaktmesterforetak hvor vi utfører fleste tjenester for private kunder, foretak, borettslag og offentlige etater av små og middels store oppdrag. 

Vi utfører tjenester i Harstad og nabokommuner,
 Vesterålen, Lofoten og Ofoten.
Vi utfører vare og godstransport, spesialtransport og ledebiltjeneste i landsdelen. 

Oppdragene utføres til avtalt timepris / oppdragspris.

En stor del av våre oppdrag er avtaler om faste vaktmestertjenester som oppfølges daglig og ukentlig i forskjellig omfang.

Vi utfører faste og sporadiske renholdstjeneter.

Mai til september utfører vi utvendig  renhold av bygg, tak, og utenomhuselige arealer.

 
I de tilfeller kunden ønsker pris på hele oppdraget eller deler av oppdraget, oppgis det estimert pris så langt det er mulig.

I oppdrag hvor det kreves spesielle maskiner, lifter, stillaser m.v hvor vi ikke har slikt utstyr vil dette leies inn for utførelsen av oppdraget. 

Innleid utstyr som er nødvendig for oppdraget faktureres kunden.
Vi er et vaktmesterforetak som utfører små og mellomstore oppdrag og har begrenset med spesialutstyr, større utstyr og maskiner.

Vi utfører det meste av av oppdrag og ved å benytte oss slipper kunden å forholde seg til flere leverandører.

Våre ansatte har spesialkompetanse innen de forskjellige fagfelt.

Betalingsbetingelser er 10 dager fra fakturautstedelse.
Ønskes det lengre betalingsbetingelser avtales dette før arbeidet/oppdraget påbegynnes.

Vi kan også tilby finansieringsbistand på enkelte prosjekt.


                                                    Oppdatert januar 2022