VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no


MALINGSARBEIDER 
 
 
Vaktmesterhjelpen utfører alle typer malingsarbeider innvendig og utvendig.
 
 
 
 
Vi setter helse,miljø og sikkerhet som en viktig faktor
under utførelsen av arbeidet, slik det ikke skal skje ulykker
 
 
I vår og sommersesongen prioriteres utvendig maling og vedlikeholdsoppgaver.
 
- maling av eneboliger
 
maling av hytter,uthus,feriehus,naust etc.
 
Beising og oljing av terasser og balkonger
 
- maling av forretningsbygg
 
- maling av industribygg
 
- maling av innstallasjoner
 
 
 
Vaktmesterhjelpen utfører alt i utvendig spyling og renhold før maling.
Høytrykkspyling
Lavtrykkspyling
Avfetting
Varm og kaldvannsspyling
Vi bruker miliøvennlige kjemikalier/vaskemidler
 
Vaktmesterhjelpen utfører vedlikeholdsoppgaver på bygg i forbindelse med malingsarbeider.
 
 
 
For andre malingsarbeider kan det tas kontakt for avtale.
 
 
 
 
 
 
  
 
Maling av vannbord og vindskier
 
 
 
 
 
UTFØRER:
Maling av lagerbygg
Maling industri.
Maling private eiendommer
Maling av forretningsbygg o.l
 
 
ASFALTMALING
 
Vaktmesterhjelpen utfører asfaltmaling  av parkeringsplasser, kantlinjer, fotgjengeroverganger m.v.
 
 
 
 Utvendig maling
 
 
    
I artikkelen under gir vi litt tips til deg som ønsker å vedlikeholde ditt hus eller hytte selv.
 
Det er viktig å ta godt vare på husets utvendige kledning. Både beis, dekkbeis og maling gir fullgod beskyttelse av huset, så lenge man tar grunnarbeidet og vedlikeholdet på alvor.
Nytt treverk som skal beises, dekkbeises eller males bør grunnes med en gang. Hvis nytt treverk blir stående ubehandlet for lenge, blir kledningen brutt ned i overflaten. Det gjør det vanskeligere å få feste for overflateprodukter. Samtidig øker faren for sopp- og råteangrep.
 
Grunning

Vi anbefaler å grunne nytt treverk før det behandles ytterligere. Grunning beskytter mot sopp og råte. Spesielt viktig er det å få grunnet endeveden (panelskjøter og -ender) og på steder hvor fukt lett kommer til. Ved bruk av grunning økes vedheften og dekkevnen til overflateproduktet. Dermed blir det også lenger til du igjen må male/beise. Når grunningen er tørket, påfør et farget overflateprodukt. Les bruksanvisning og anbefalinger nøye. Det er viktig å få to jevne, fine strøk på uhøvlet kledning. Tre strøk på høvlet.
 
Sopp og råte

Skal du male eller beise et hus som er behandlet tidligere, undersøk først om det er synlig skade på kledningen. Mest vanlige skader er overflatesopp/svertesopp og grønnalger. Dette er i seg selv ikke farlig for kledningen, men kan binde fukt og gi grobunn for annen sopp, blant annet tåresopp, som gir råte i treverket. En grunnregel kan være å gjøre en enkel inspeksjon av husets svake punkter hver vår og høst. Råteskadet kledning må skiftes ut.
Svertesoppangrepet kledning må vaskes med Husvask (Kraftvask ved påfølgende maling) og sprayes med Sopp og Algedreper, som ikke skal skylles bort, men tørkes og males over. Tåresopp er i de fleste tilfeller observert på hus med mangelfullt vedlikehold, og hvor grunning av treverket ikke er foretatt eller er dårlig utført. Tåresopp trives best på lyse hus, blant annet fordi kledning med lyse farger tørker senere enn de med mørke farger. En lys vegg blir sjelden varmere enn 30 - 40°C. En mørk vegg kan komme opp i 50 - 70°C. Som regel vil alle sopper dø når de blir varmet opp over 40°C, men det finnes unntak.
 
Vask godt
 
Før du begynner med overflatebehandlingen, må huset vaskes godt. Forurensning og smuss fester seg på kledningen.
Dette gir dårlig vedheft til overflateproduktet, og grobunn for sopp og alger.
 
Godt vedlikehold
 
For å forebygge skader og øke tiden mellom overflatebehandling, er det viktig at det gjøres grundig arbeid. Følg leverandørens anbefalinger.
 
 
Riktig tykkelse
 
Det er viktig å påføre riktig tykkelse av overflateproduktet på veggen og la denne bli slitt over tid, før nytt strøk påføres. Tiden mellom behandlingene er selvsagt avhengig av de klimatiske forhold. Et sikkert tegn på at det er tid for ny behandling, er når den gamle over flaten kan skrapes av med neglen og overflaten ser tørr ut.Sørveggen er mest utsatt for sol, derfor skjer det først her. En vegg som får mye sol, blir fortere slitt i overflaten enn en som står mer skyggefullt. Hvor ofte du skal male kommer også an på hvor grundig jobben ble gjort forrige gang, og om det ble brukt kvalitetsmaling. Hvis du ønsker å overflatebehandle huset før det er slitt, så må overflaten mattes ned med
 
Kraftvask.
 
 
Vask er viktig
Hvis man ikke vasker vil malingen feste seg dårlig til underlaget. Det kan i neste omgang bety at malingen flasser av, misfarges eller får sprekker i filmen. Rent kosmetisk kommer glansen og fargen i malingen bedre frem og flatene ser nesten nymalte ut.
Alle overflater må vaskes før de beises eller males! Alle skjønner det. Likevel lar mange husmalere være å gjøre huset skikkelig rent utvendig før de starter arbeidet. Slurv med renholdet kan føre til dårlig heft mellom strøkene, misfarging og gjennomblødning, siste strøk kryper på underlaget
Hva slags skitt er det som legger seg på huset gjennom årstidene?
Blomsterstøv, forurensninger i form av sot og sand, svovel fra fyringsolje, bly og asfaltstøv, grønske og overflatesopp. Dette er forurensinger i lufta som gjør at biler, utemøbler og lignende blir skittent. Det fester seg selvfølgelig på huset også. Dette må vekk før nytt malingstrøk.