VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no
 
 MASKINGRAVING OG MASSEFORFLYTTING
 
Vaktmesterhjelpen disponerer tre forskjellige gravemaskiner som brukes i forskjellige oppdrag.
 
Maskinene er spesielt konstruerte for å kunne bruke forskjellig tilleggsutstyr avhengig hvilke oppdrag disse skal brukes i.
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Våre arbeidsområder med maskin er hage og park arbeider, tomteplanering, dreneringsarbeider, vei og avkjørsler,
 
grøfter, mindre meislingsarbeider av fjell og betong, m.v.
 
Vi har en maskin som er spesialbygget for arbeid  på trange områder og kan til dels brukes i rom med tilleggsutstyr og tilrigging.
 
Alle maskinene har lavt marktrykk og ødelegger ingen ting når det gjelder beplantet område og hageanlegg.
 
 
Vi har godt med tilleggsutstyr til maskinene og vi kan påta oss  det meste av oppdrag.
 
 
Kontakt oss for ytterlige opplysninger for maskinoppdrag.
 
Vi bruker kun egene førere til disse maskinene.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIDEN ER UNDER OPPDATERING OG VIL KOMME MED YTTERLIGERE INFORMASJON OM MASKINER OG UTSTYR