VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no


 
MOSE OG UGRAS I PLEN
 
Vaktmesterhjelpen bekjemper ugras i plen og mose.
 
Vi har moderne utstyr og middel for å bekjempe mose og ugras.
 
Mosefjerning utføres enten mekanisk eller ved bruk av hormonpreparater eller i kombinasjon med begge.
 
Ugrasfjerning skjer i de fleste tilfeller ved bruk av hormonpreparater.
 
Hormonpreparatene er uskadelig for milijøet.
 
Er din plen sliten og ser ut som den trenger å gjøres noe med kan du kontakte oss.