VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no


Teksten din starter HER...
 
 
 
 
 
ANLEGG AV NY PLEN
 
Vaktmesterhjelpen utfører anlegg av ny plen.
Vi utfører også vending av gammel plen som trenger en fornyelse.
 
Ved anlegg av ny plen er det to måter å gjøre dette på.
 
Vanlig opparbeidelse og plensåing slik at plenen kan etablere seg i løpet av sommeren.
 
Legging av ferdigplen som gjør at du har en fullt ferdig plen i løpet av tre uker.
 
Ved begge alternativer er det det mulig å velge de grasblandinger en ønsker og som
det vil være aktuelt for ved bruken av plen.
 
Ved anlegg av ny plen er det viktig å velge de rette grasfrøblandinger.
 
Ved anlegg av ny plen er det viktig å planlegge eventuelle beplantinger, bed, og hvor en skal ha feks. sittegruppe.
 
Dette er verd å ta med da en ved anlegg av ny plen kan bestemme hvilke jord og sanmasser som skal fordeles på
det område en anlegger plen. F.eks ved en sittegruppe er det mye tråkk og slitasje  - da kan det være en fordel
å bestemme jordmasser på dette området - slik at det ikke brukes for mye tung og vannholdig jord hvor en skal
ha sittegruppen og det samme gjelder feks ved gangstier som skal anlegges.
 
 
 
NYANLEGG PLEN
 
Ved anlegg av ny plen må en være påpasselig og gjort grunnarbeidet på en fin måte.
 
Slik en gjør grunnarbeidet vil blenen bli.
 
Det er viktig å få litt fall på plenen fra huset.
Før såing må en tilføre en balansert gjødsel når plenfrøene skal såes.
 
Det er viktig med passe vanning under spiring. Plenen må ikke tørke ut da det vil gå ut over spiringen på frøene.
 
Velg riktig frøblanding til plenen
 
 
 
null  
 
 Oppgradering av plen og skråning
 
 
 null
 
 Gammelplen er vendt og omlagt
 
 
 
    null
 Vending av gammel plen og endring av fall på plen og tilsåing
det er viktig å få fall fra husmur ved anlegg av plen og uteplass
for å få vannet å renne fra husmuren og unngå fuktskader i sokkeletasje. 
 
 
 
null
 
Anlegg av ny plen og tilsåing.
Dette er nytt hus og utearealet var også prioritert før innflytting. 
 
 
FERDIGPLEN
 
Ferdigplen kommer i ruller som legges ut.
 
Ved tillaging av ferdigplen må en være nøye med forarbeidet for å få et fint resultat.
 
Ved utlegging må en være nøye med tilpassingen når rullene legges ut fpr at resultatet skal bli bra.
 
 
 
Ferdigplen leveres i  rull som  er lett å bære og flytte
 
 
 
                                    null
 
 
Det er mer hensiktsmessig i mange tilfeller å legge ferdigplen enn å opparbeide plenanlegg på vanlig måte med såing og vanning.
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Teksten din starter HER...