VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no

INNSTALLERING AV  ILDSTED - VEDOVN


Det er viktig at et fyringssted  monteres forsvarlig der hvor du ønsker den skal stå.

  

Ved installasjon av ovn er det spesielt viktig å være oppmerksom på ildstedets størrelse og den

 forskriftsmessige avstanden til brennbart materiale.


Står fyringsstedet opp mot en mursteinsvegg eller andre ikke-brennbare materialer er det ingen minimums avstandskrav. 

Imidlertid kan det være lurt å holde en avstand på fem til ti centimeter til veggen.


 Dermed utnytter du konveksjonsvarmen til fulle, samt at det gjør rengjøring enklere.

For fyringssteder som står opp mot brennbart materiale må minimumskravet for avstand til slike materialer være oppfylt. 

I de tekniske beskrivelsene av en ovn  ser en hva kravet for nettopp denne ovnen er.

 

 Det  montøren som er ansvarlig for monteringen av ildstedet, og at det gjeldene reglementet blir overholdt. Ildstedet kan først tas i bruk når det er godkjent installasjon av nytt fyringsanlegg.

Når en ildstedet skal plasseres på et brennbart underlag som f.eks tregulv  kreves det at det legges en

 ikke-brennbar plate imellom ovnen og gulvet.


 Størrelsen på platen avhenger av ildstedets størrelse, 

den skal minimum dekke 30 cm forran ovn og 15 cm på hver side.  


Det finnes et stort utvalg av plater å velge mellom.


Flislegging er også pent ved installering av fyringsanlegg.

Når ovnen skal tilsluttes til en skorstein i mur skal det benyttes et butt røykrør. 


Det  anvendes vanligvis  et rør med en diameter på 150 mm. 


Etter oppmåling  lages et hull i skorsteinen hvor røykinnføringen plasseres og mures tett med mørtel for ovn. 

 

Det skal  legges en tynn pakning mellom røykrør og røykinnføring.


 Røykrøret skal gå fem til ti cm inn i røykinnføringen, men må ikke blokkere åpningen i skorsteinen.


Ved utskifting av ildsted vil det i noen tilfeller være nødvendig og lage nytt hull i pipen

for et nytt røykavgass rør.


Da må det gamle hullet mures igjen etter nærmere angitte krav og regler.


Ved montering i stålpiper gjelder andre momenter, krav og regler.


Vaktmesterhjelpen har montør til å utføre installasjon.


Har du spørsmål eller onsker ytterligere informasjon kan vi kontaktes.