VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no


FEIING - SPYLING UTENDØRS
 


 
 
Feiing - spyling utendørs
 
Våre maskiner dekker de fleste behov for feiing og spyling av veier, gater og plasser.
 
Feiing - vasking innendørs
 
Vi utfører feiing av garasjer, parkeringshus, lager m.m.
 
Vi  har spesialutstyr for feiing - vasking - skuring av garasjer, parkeringshus, lager m.m. Maskinen gjør områdene helt rene og støvfrie.Vi utfører renhold av bygninger utvendig, utvendig tak, faste og flyttbare installasjoner, tanker båter og skip og på andre områder hvor det ønskes renhold og høytrykksvask eller annen form for renhold.
 
Vi er klare for oppgaver, året rundt.


 Faste oppdrag eller etter bestilling.
 Vårfeiing av gater, veier og plasser
 Vedlikeholdsfeiing utendørs og innendørs
 Støvdemping av veier og plasser
 Feiing, rengjøring, vask og skuring av garasjer, parkeringshus, lagerbygg
 Høytrykksspyling med varmtvann  

 

 

Allsidig maskinpark  små feiemaskiner og manuell feiing av områder som ikke kan feies med større maskiner.
 
Vi disponerer

 1 stk    traktor m- slepe – feiemaskin
 1 stk    traktor m- frontkost
 1 stk    traktor med armkost
 1 stk    maskiner med spyleutstyr
 3 stk    mindre selvgående feiemaskiner
 1 stk    selvgående feiemaskiner for garasje-lagerrenhold
 1 stk    selvgående feie – skuremaskin for garasje-lagerrenhold
 
 

 

 

 

 

Spyling av kai,uteområder og fellesområder

 

 

 

 
Spyling av oppstillingsarealer,
industriarealer, parkeringsplasser.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTVENDIG RENHOLD.
HØYTRYKKSPYLING.
HØYTRYKKSSPYLING BYGNINGER.
HØYTRYKKSSPYLING INSTALLASJONER.
HØYTRYKKSPYLING BETONG.
HØYTRYKKSPYLING AV BRUER.
HØYTRYKKSPYLING KAIANLEGG.
HØYTRYKKSPYLING AV RØR.
HØYTRYKKSPYLING AV TANKER.
VEDLIKEHOLDSFEIING.
VÅRFEEING.
FEIING I GARASJEBYGG.
FEIING LAGERBYGG.
FASADEVASK.
UTVENDIG TAKVASK.
ASFALTSPYLING.
UTVENDIG VASK BYGNINGER.
###################################
"""""""""""""""""""""""""""""""""""
 VI UTFØRER ALLE TYPER VASK OG RENHOLD AV FASTE INSTALLASJONER OG FYTTBARE INSTALLASJONER.RENHOLD AV BYGNINGER,BRUER OG KAIANLEGG.VI UTFØRER RENHOLD I INDUSTRIEN.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
##################
 
 
UTVENDIG RENHOLD HARSTAD.
HØYTRYKKSPYLING HARSTAD.
HØYTRYKKSSPYLING BYGNINGER HARSTAD.
HØYTRYKKSSPYLING INSTALLASJONER HARSTAD.
HØYTRYKKSPYLING BETONG HARSTAD.
HØYTRYKKSPYLING AV BRUER HARSTAD.
HØYTRYKKSPYLING KAIANLEGG HARSTAD.
HØYTRYKKSPYLING AV RØR HARSTAD.
HØYTRYKKSPYLING AV TANKER HARSTAD.
VEDLIKEHOLDSFEIING HARSTAD.
VÅRFEEING HARSTAD.
FEIING I GARASJEBYGG HARSTAD.
FEIING LAGERBYGG HARSTAD.
FASADEVASK HARSTAD.
UTVENDIG TAKVASK HARSTAD.
ASFALTSPYLING HARSTAD.
UTVENDIG VASK BYGNINGER HARSTAD.
###################################
"""""""""""""""""""""""""""""""""""
 VI UTFØRER ALLE TYPER VASK OG RENHOLD AV FASTE INSTALLASJONER OG FYTTBARE INSTALLASJONER.RENHOLD AV BYGNINGER,BRUER OG KAIANLEGG.VI UTFØRER RENHOLD I INDUSTRIEN.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
##################
 
UTVENDIG RENHOLD TROMSØ.
HØYTRYKKSPYLING TROMSØ.
HØYTRYKKSSPYLING BYGNINGER TROMSØ.
HØYTRYKKSSPYLING INSTALLASJONER TROMSØ.
HØYTRYKKSPYLING BETONG TROMSØ.
HØYTRYKKSPYLING AV BRUER TROMSØ.
HØYTRYKKSPYLING KAIANLEGG TROMSØ.
HØYTRYKKSPYLING AV RØR TROMSØ.
HØYTRYKKSPYLING AV TANKER TROMSØ.
VEDLIKEHOLDSFEIING TROMSØ.
VÅRFEEING TROMSØ.
FEIING I GARASJEBYGG TROMSØ.
FEIING LAGERBYGG TROMSØ.
FASADEVASK TROMSØ.
UTVENDIG TAKVASK TROMSØ.
ASFALTSPYLING TROMSØ.
UTVENDIG VASK BYGNINGER TROMSØ.
###################################
"""""""""""""""""""""""""""""""""""
 VI UTFØRER ALLE TYPER VASK OG RENHOLD AV FASTE INSTALLASJONER OG FYTTBARE INSTALLASJONER.RENHOLD AV BYGNINGER,BRUER OG KAIANLEGG.VI UTFØRER RENHOLD I INDUSTRIEN.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
##################
UTVENDIG RENHOLD BODØ.
HØYTRYKKSPYLING BODØ.
HØYTRYKKSSPYLING BYGNINGER BODØ.
HØYTRYKKSSPYLING INSTALLASJONER BØDØ.
HØYTRYKKSPYLING BETONG BODØ.
HØYTRYKKSPYLING AV BRUER BODØ.
HØYTRYKKSPYLING KAIANLEGG BODØ.
HØYTRYKKSPYLING AV RØR BODØ.
HØYTRYKKSPYLING AV TANKER BODØ.
VEDLIKEHOLDSFEIING BODØ.
VÅRFEEING BODØ.
FEIING I GARASJEBYGG BODØ.
FEIING LAGERBYGG BODØ.
FASADEVASK BODØ.
UTVENDIG TAKVASK BODØ.
ASFALTSPYLING BODØ.
UTVENDIG VASK BYGNINGER BODØ.
###################################
"""""""""""""""""""""""""""""""""""
 VI UTFØRER ALLE TYPER VASK OG RENHOLD AV FASTE INSTALLASJONER OG FYTTBARE INSTALLASJONER.RENHOLD AV BYGNINGER,BRUER OG KAIANLEGG.VI UTFØRER RENHOLD I INDUSTRIEN.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
##################
 
 
UTVENDIG RENHOLD OSLO.
HØYTRYKKSPYLING OSLO.
HØYTRYKKSSPYLING BYGNINGER OSLO.
HØYTRYKKSSPYLING INSTALLASJONER OSLO.
HØYTRYKKSPYLING BETONG OSLO.
HØYTRYKKSPYLING AV BRUER OSLO.
HØYTRYKKSPYLING KAIANLEGG OSLO.
HØYTRYKKSPYLING AV RØR OSLO.
HØYTRYKKSPYLING AV TANKER OSLO.
VEDLIKEHOLDSFEIING OSLO.
VÅRFEEING OSLO.
FEIING I GARASJEBYGG OSLO.
FEIING LAGERBYGG OSLO.
FASADEVASK OSLO.
UTVENDIG TAKVASK.
ASFALTSPYLING. OSLO
UTVENDIG VASK BYGNINGER OSLO.
###################################
"""""""""""""""""""""""""""""""""""
 VI UTFØRER ALLE TYPER VASK OG RENHOLD AV FASTE INSTALLASJONER OG FYTTBARE INSTALLASJONER.RENHOLD AV BYGNINGER,BRUER OG KAIANLEGG.VI UTFØRER RENHOLD I INDUSTRIEN.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
##################
 
UTVENDIG RENHOLD AKERSHUS.
HØYTRYKKSPYLING AKERSHUS.
HØYTRYKKSSPYLING BYGNINGER AKERSHUS.
HØYTRYKKSSPYLING INSTALLASJONER AKERSHUS.
HØYTRYKKSPYLING BETONG AKERSHUS.
HØYTRYKKSPYLING AV BRUER AKERSHUS.
HØYTRYKKSPYLING KAIANLEGG AKERSHUS.
HØYTRYKKSPYLING AV RØR AKERSHUS.
HØYTRYKKSPYLING AV TANKER AKERSHUS.
VEDLIKEHOLDSFEIING AKERSHUS.
VÅRFEEING AKERSHUS.
FEIING I GARASJEBYGG AKERSHUS.
FEIING LAGERBYGG AKERSHUS.
FASADEVASK AKERSHUS.
UTVENDIG TAKVASK AKERSHUS.
ASFALTSPYLING AKERSHUS.
UTVENDIG VASK BYGNINGER AKERSHUS.
###################################
"""""""""""""""""""""""""""""""""""
 VI UTFØRER ALLE TYPER VASK OG RENHOLD AV FASTE INSTALLASJONER OG FYTTBARE INSTALLASJONER.RENHOLD AV BYGNINGER,BRUER OG KAIANLEGG.VI UTFØRER RENHOLD I INDUSTRIEN.
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
##################
 
UTVENDIG RENHOLD BERGEN.
HØYTRYKKSPYLING BERGEN.
HØYTRYKKSSPYLING BYGNINGER BERGEN.
HØYTRYKKSSPYLING INSTALLASJONER BERGEN.
HØYTRYKKSPYLING BETONG BERGEN.
HØYTRYKKSPYLING AV BRUER BERGEN.
HØYTRYKKSPYLING KAIANLEGG BERGEN.
HØYTRYKKSPYLING AV RØR BERGEN.
HØYTRYKKSPYLING AV TANKER BERGEN.
VEDLIKEHOLDSFEIING BERGEN.
VÅRFEEING BERGEN.
FEIING I GARASJEBYGG BERGEN.
FEIING LAGERBYGG BERGEN.
FASADEVASK BERGEN BERGEN.
UTVENDIG TAKVASK BERGEN.
ASFALTSPYLING BERGEN.
UTVENDIG VASK BYGNINGER BERGEN.
###################################
"""""""""""""""""""""""""""""""""""
 VI UTFØRER ALLE TYPER VASK OG RENHOLD AV FASTE INSTALLASJONER OG FYTTBARE INSTALLASJONER.RENHOLD AV BYGNINGER,BRUER OG KAIANLEGG.VI UTFØRER RENHOLD I INDUSTRIEN.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
##################