VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no

 

   SØPPELTRANSPORT/ RENOVASJON

                                                        

                                                                                                                                           
 
 

SØPPEL - AVFALLSHÅNDTERING

 
                                              
  
Vaktmesterhjelpen kan hjelpe deg med å bli kvitt alt ditt søppel og avfall
.
 
 Vi håndterer alle typer avfall og leverer til gjenvinning avfallet.

Avfall som ikke kan gjenvinnes blir behandlet på en sikker og trygg måte i følge forskrifter og regler for

 avfallshåndtering og deponering av avfall.

Vi har biler egnet for denne oppgaven i ulike størrelser.  


  
Vi håndterer disse typer avfall.
 
 hageavfall

rusk og rask

søppel

møbler

emballasje

paller

inventar

innredninger

 hvitevarer

elektriske artikler

avfall fra oppussing

 avfall fra loftsopprydding

avfall fra garasjeopprydding 

 avfall fra kjelleropprydding

 oljeholdig avfall

spesialavfall

jern og skrap

utrangerte biler

landbruksmatriell/ landbruksavfall

utrangert anleggsmatriell/anleggsavfall

industriavfall

avfall til makulering

asbestholdig avfall

bygningsavfall

mur - jord og steinavfall

busker - greiner - røtter fra trær

skrapjern og metaller

bilvrak

opprydding og bortkjøring fra byggeplasser

opprydding dødsbo


Henter og destruerer alt annet spesialavfall.

Vi utfører renhold og opprydding på plasser etter henting av avfall om ønskelig.

Vi kan inngå avtaler om henting  avfall regelmessig.

  
 
                        
For henting av avfall kan du kontakte oss på telefon

98 99 42 32
 

 
Du kan også sende en SMS og vil vil kontakte deg.

eller epost

post@vaktmesterhjelpen.no