VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no

 
FELLING TRÆR - TYNNING AV SKOG - FJERNING AV KRATT
 
 
 
 
Har du busker eller trær som er blitt for store kan vi hugge disse for deg og kjøre bort hugstavfallet
 
Vaktmesterhjelpen sager ned trær som står for nær huset, kraftledninger,skygger eller har vokset inn over naboens eiendom.
 
I noen tilfeller går det å redusere volumet på treet ved å redusere antall greiner og kronetynning om det er ønskelig å bevare treet.
 
Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle og hvilken type tre det  er.
 
Vi kan også sage av grener slik at treet ikke virker så stort, 
 henger utover fortauet, er til ulempe for naboene eller står nært luftspenn/kabler.
 
Vi tynner ut skogfelt og annen vegetasjon.
 
Vi totalbekjemper områder som er i ferd med å gro igjen av kratt og annen vegetasjon.
 
Dette kan gjelde turområder, områder for alminnelig ferdsel, tomter, industriområder, veikryss, langs vei m.m
 
 
Vi foretar alltid besiktigelse før avtale om trefelling utføresTREFELLING VED VEI
 
 
null
 
Tynning av et mindre plantefelt i tettbygd område.
 
null
FELLING AV TRE ETAPPEVIS
 
Hvor det ikke er mulig å
felle treet i hele den lengden.
 
Det var ikke mulig å komme til
med lift.
 
Treet kan felles etappevis i høyden
 
 
null
 
Felling av et tuntre som står for nært en kraftkabel.
Arbeideren er sikret med klatretau.
 
 
 
 
Fjerning overflødige greiner
på et større tre hvor kunden ønsker å bevare treet.
Vi reduserer kronen på trær slik treet ikke skal bli for stort.
 
 
null
 
BARKING
 
Vi utfører barking om du vil bruke trestammene, til søyler eller i forbindelse med innredning av rom  o . l .
Trestammene kan vi også dele opp  i kubber eller ønsket lengde.
 
 
 
                                                                  VEDKLIVER TIL LEIE / UTLÅN
 
         
 
Vi har for utleie vedkløyver.
 
Ved felling av trær kan vi låne ut vedkliver til kunden slik at veden kan bli klivet med det samme og lagt til tørk.
 
Vaktmesterhjelpen kan også klive veden for kunden og stable denne om ønskelig.
 
Vedkliveren er liten og får plass i bagasjerom på en liten bil.
 
Med stativ er kliveren lett å flytte da det er hjul på stativet.
 
Vedkliveren er sterk og deler opp store kubber lett ( se foto)
 
Hvor det ikke er strøm har vi strømaggregat som kan brukes for å levere strøm til vedkliveren.
 
Spesifikasjoner på denne kliveren:
 
Max Klivelengde : 53 cm
 
Klive styrke: 5 tonn
 
Lengde :120 cm
 
Strøm: 230/2200W
 
 
Vi har en større kliver som kliver vertikalt også til utlån/leie. ( 8 tonns klivekraft)
 
Vi har eletrisk kappsag  til utlån / utleie.
 
Vi har også en større traktorkappsag til utleie for større ved.
 
 
Vi er behjelpelig med dine vedprosjekt !