VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no


TAKRENGJØRING
 

Fjerning av mose på takstein, sot,støv,fugleavføring,forurensing m.v
 

 
 
Dere kan fjerne mosen fra taket selv, eller leie håndverkere til å utføre jobben.
 Mose på taket er ikke særlig dekorativt, og mosen fungerer dessuten som en svamp og holder på fuktigheten. Blir det for mye mose og skitt, stenger det for den naturlige ventilasjonen.
På sikt kan innestengt fukt medføre sopp og råte i taket.
 
Bruk profesjonelle
  
I utgangspunktet er jobb med tak en jobb for profesjonelle. Taket blir glatt og man skal bakse med vannslange, eventuelt høytrykksspyler, og samtidig ta seg fram. En profesjonell håndverker rengjør taket på sikker måte.  Det stilles store krav til sikring for arbeid på tak, og vask er en spesielt vanskelig oppgave. 
 
Når en skal gjøre jobben selv
 
For profesjonelle er det store krav til sikring ved arbeid på tak, og det er ingen grunn til å være mindre aktsom for en amatør. Dersom huset lavt og taket rimelig flatt, er det mulig å gjøre jobben selv uten å risikere liv og helse. Husk god sikring! En stige er ikke et arbeidssted, kun for å klatre opp på et godt stillas.
 
 
Produkter og behandling
 
Til jobben trenger dere rengjøringsmiddel, en kjemikaliesprøyte, hageslange og tilgang til mye vann. Av rengjøringsmiddel er det flere gode produkter dere kan bruke.  Rengjøringsmiddelet blandes med vann i hagesprøyten og fordeles utover taket. La middelet virke noen minutter og vask godt med rent vann etterpå. Fremgangsmåte og blandingsforholdet på de ulike rengjøringsmiddelene står på flaskene.
 
 
Forlenget virketid
 
Et rengjøringsprodukt som også har en preventiv virkning er alge og mosemiddel. Middelet fordeles utover taket i et tynt skikt.
 Etter  virketiden kan dere vaske bort mose og skitt med vann.
Noen typer alge- og mosemiddel skal være preventivt mot ny begroing av mose og alger i ett til fire år, avhengig av beliggenheten på huset deres og klima.
 
Tilstand
 
Samtidig som en er på taket får du gjenomgått takstein, beslag og rengjort takrenner.
 
fester til takstige og eventuelle snefangere og få reparert dette.
 
Taket skal ta unna mye nedbør i løpet av året og må være tett med god lufting i motsatt fall vil det oppstå lekkasjer og råteskader.

 
 
 
 
Ved takvask får du rengjort takrenner for løv og annet som er kommet oppi takrenna
Takrenner bør rengjøres en gang i året alt ettersom du bor.