VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no

 

VILLNISS - KRATT - UGRESS

 
Vokser det mye villniss og kratt på
eiendommen kan vi utføre totalbekjempelse av dette.

Det er spesielt i veigrøfter og i utkanten av eiendommen at vilnisset tar overhånd, i grusganger, åpne plasser,langs gjerder, på gårdsplasser og andre steder hvor en ikke ønsker vegetasjonen skal bli for tett 
og ta overhånd.
 
Bekjempelse av ugras er den beste tiden tidlig på våren men kan gjøres hele vekstsesongen

Ved bekjempelse av ugras er det mulig å
få utryddet noen ugresset og la den opprinnelige stedbundne floraen stå igjen en ønsker det.

Har du mye mose i plen og løvetann kan vi
fjerne dette for deg også .

Vi utfører bekjempelse av kratt og ugras
på lekeplasser, industriområder og langs veier. 
 
 
 
 
Etter at et område er behandlet for villniss og kratt kan det feks beplantes på området 
eller såes igjen etter kort tid.
     

Hundekjeksen er en fin plante i blomst når den brer seg utover et område.                
                                     Den dufter godt. Men ingen vil ha den på sin eiendom               

                              
Felles for all vegetasjon er at det går å bekjempe dette.

Vaktmesterhjelpen har utstyr og metoder for å bli kvitt problemet du måtte ha.
Vi fjerner all uønsket vegetasjon.
 
 Vi er blitt spesialister på tilintetgjøring av Tromsøpalmen og Kjempebjørnekjeksen.

Vi utfører bekjempelse av kratt og ugress på lekeplasser,parkeringsplasser,stier,industriområder,
langs veier og områder som holder på å gro igjen.

 Ved bekjempelse mot kratt og ugress vil dette fremheve eiendommen ved at den ser mer velstelt ut
og forskjønne området du bor i.

Når eiendommen grenser ut mot vei,fortau,offentlige plasser blir veigrøftene og kantsonene 
på eiendommen glemt og gror igjen og ser lite velstelt ut.

Når disse områdene blir stående uten å bli vedlikeholdt er dette et sted
hvor mye av ugressfrøene blir produsert og spredt utover området og eiendommen.

Veigrøftene og kantsonene bør derfor vedlikeholdes med gressklipperen eller kantklipperen.
 

 
Områder hvor vilniss,kratt er fjernet kan sås igjen med naturgras,kløvereng eller
kortvokst gress i blandet frø fra blomstereng.

Det finnes mange muligheter for å erstatte et område med vilniss til å bli et fint og tilnærmet vedlikeholdsfritt område på eiendommen.

Vaktmesterhjelpen utfører bekjempelse på små områder og større arealer og plasser.
Normalt etter behandling kan området benyttes omgående.
 
 

 
Gjeitrams
 
Når den har etablert seg øker bestanden raskt
 
En plante kan ha opp til 20.000 frø og hvert frø henger i en ulldott.
Gjeitramsen kan spre seg over et stort område.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fjerning av villniss
Fjerning av kratt
Ugrasbekjempelse
fjerning ugras.
Fjerning Tromsøpalme
Utrydding Tromsøpalme
Bekjempelse Tromsøpalme
Utrydding hundekjeks
Bekjempelse hundekjeks
Utrydding Løvetann
Bekjempelse Løvetann
Utrydding Geitrams
Bekjempelse Geitrams
Utrydding høymugle.
Bekjemping Høymugle.
Fjerning kratt langs vei.
Fjerning vilniss fra veikanter
Fjerning ugress skråninger
Fjerning ugress veikanter
ugrasbekjempelse
bekjempelse ugress.
Sprøytemidler mot ugress
Sprøyting mot ugress
Mye kratt
Bli kvitt villniss
Vi utfører bekjempelse av alle typer ugras og villniss.
Bekjempelse av vegetasjon er vårt fagområde
###############################
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Fjerning av villniss Harstad
Fjerning av kratt Harstad
Ugrasbekjempelse Harstad
fjerning ugras Harstad
Fjerning Tromsøpalme Harstad
Utrydding Tromsøpalme Harstad
Bekjempelse Tromsøpalme Harstad
Utrydding hundekjeks Harstad
Bekjempelse hundekjeks Harstad
Utrydding Løvetann Harstad
Bekjempelse Løvetann Harstad
Utrydding Geitrams Harstad
Bekjempelse Geitrams Harstad
Utrydding høymugle Harstad.
Bekjemping Høymugle Harstad.
Fjerning kratt langs vei Harstad.
Fjerning vilniss fra veikanter Harstad
Fjerning ugress skråninger Harstad
Fjerning ugress veikanter Harstad
ugrasbekjempelse
bekjempelse ugres Harstad.
Sprøytemidler mot ugress Harstad
Sprøyting mot ugress Harstad
Mye kratt Harstad
Bli kvitt villniss Harstad
Vi utfører bekjempelse av alle typer ugras og villniss.
Bekjempelse av vegetasjon er vårt fagområde
###############################
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Fjerning av villniss Narvik
Fjerning av kratt narvik
Ugrasbekjempelse Narvik
fjerning ugras Narvik
Fjerning Tromsøpalme Narvik
Utrydding Tromsøpalme Narvik
Bekjempelse Tromsøpalme Narvik
Utrydding hundekjeks Narvik
Bekjempelse hundekjeks Narvik
Utrydding Løvetann Narvik
Bekjempelse Løvetann Narvik
Utrydding Geitrams Narvik
Bekjempelse Geitrams Narvik
Utrydding høymugle Narvik
Bekjemping Høymugle Narvik.
Fjerning kratt langs vei Narvik
Fjerning vilniss fra veikanter Narvik
Fjerning ugress skråninger Narvik
Fjerning ugress veikanter Narvik
ugrasbekjempelse Narvik
bekjempelse ugress Narvik.
Sprøytemidler mot ugress Narvik
Sprøyting mot ugress Narvik
Mye kratt Narvik
Bli kvitt villniss Narvik.
Vi utfører bekjempelse av alle typer ugras og villniss.
Bekjempelse av vegetasjon er vårt fagområde
###############################
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Fjerning av villniss Tromsø
Fjerning av kratt Tromsø
Ugrasbekjempelse Tromsø.
fjerning ugras Tromsø.
Fjerning Tromsøpalme Tromsø
Utrydding Tromsøpalme Tromsø
Bekjempelse Tromsøpalme Tromsø
Utrydding hundekjeks Tromsø
Bekjempelse hundekjeks Tromsø
Utrydding Løvetann Tromsø
Bekjempelse Løvetann Tromsø
Utrydding Geitrams Tromsø
Bekjempelse Geitrams Tromsø
Utrydding høymugle Tromsø.
Bekjemping Høymugle Tromsø.
Fjerning kratt langs vei Tromsø.
Fjerning vilniss fra veikanter Tromsø
Fjerning ugress skråninger Tromsø
Fjerning ugress veikanter Tromsø
ugrasbekjempelse Tromsø
bekjempelse ugress Tromsø.
Sprøytemidler mot ugress Tromsø
Sprøyting mot ugress Tromsø
Mye kratt Tromsø
Bli kvitt villniss Tromsø
Vi utfører bekjempelse av alle typer ugras og villniss.
Bekjempelse av vegetasjon er vårt fagområde
###############################
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
Fjerning av villniss Nordland
Fjerning av kratt Nordland
Ugrasbekjempelse Nordland
fjerning ugras. Nordland
Fjerning Tromsøpalme Nordland
Utrydding Tromsøpalme Nordland
Bekjempelse Tromsøpalme Nordland
Utrydding hundekjeks Nordland
Bekjempelse hundekjeks Nordland
Utrydding Løvetann Nordland
Bekjempelse Løvetann Nordland
Utrydding Geitrams Nordland
Bekjempelse Geitrams Nordland
Utrydding høymugle Nordland.
Bekjemping Høymugle Nordland.
Fjerning kratt langs vei Nordland.
Fjerning vilniss fra veikanter Nordland
Fjerning ugress skråninger Nordland
Fjerning ugress veikanter Nordland
ugrasbekjempelse Nordland
bekjempelse ugress.
Sprøytemidler mot ugress Nordland
Sprøyting mot ugress Nordland
Mye kratt Nordland
Bli kvitt villniss Nordland
Vi utfører bekjempelse av alle typer ugras og villniss.
Bekjempelse av vegetasjon er vårt fagområde
###############################
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Fjerning av villniss Troms
Fjerning av kratt Troms
Ugrasbekjempelse Troms
fjerning ugras Troms.
Fjerning Tromsøpalme Troms
Utrydding Tromsøpalme Troms
Bekjempelse Tromsøpalme Troms
Utrydding hundekjeks Troms
Bekjempelse hundekjeks Troms
Utrydding Løvetann
Bekjempelse Løvetann Troms
Utrydding Geitrams Troms
Bekjempelse Geitrams Troms
Utrydding høymugle Troms.
Bekjemping Høymugle Troms.
Fjerning kratt langs vei Troms
Fjerning vilniss fra veikanter Troms
Fjerning ugress skråninger Troms
Fjerning ugress veikanter Troms
ugrasbekjempelse Troms
bekjempelse ugress Troms
Sprøytemidler mot ugress Troms
Sprøyting mot ugress Troms
Mye kratt Troms
Bli kvitt villniss Troms
Vi utfører bekjempelse av alle typer ugras og villniss.
Bekjempelse av vegetasjon er vårt fagområde
###############################
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
Fjerning av villniss Skånland
Fjerning av kratt Skånland
Ugrasbekjempelse Skånland
fjerning ugras Skånland.
Fjerning Tromsøpalme Skånland
Utrydding Tromsøpalme Skånland
Bekjempelse Tromsøpalme Skånland
Utrydding hundekjeks Skånland
Bekjempelse hundekjeks Skånland
Utrydding Løvetann Skånland
Bekjempelse Løvetann Skånland
Utrydding Geitrams Skånland
Bekjempelse Geitrams Skånland
Utrydding høymugle Skånland.
Bekjemping Høymugle Skånland.
Fjerning kratt langs vei Skånland.
Fjerning vilniss fra veikanter Skånland
Fjerning ugress skråninger Skånland
Fjerning ugress veikanter Skånland
ugrasbekjempelse Skånland
bekjempelse ugress Skånland.
Sprøytemidler mot ugress Skånland
Sprøyting mot ugress Skånland
Mye kratt Skånland
Bli kvitt villniss Skånland
Vi utfører bekjempelse av alle typer ugras og villniss.
Bekjempelse av vegetasjon er vårt fagområde
###############################
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
Fjerning av villniss Evenes
Fjerning av kratt Evenes
Ugrasbekjempelse Evenes
fjerning ugras Evenes.
Fjerning Tromsøpalme Evenes
Utrydding Tromsøpalme Evenes
Bekjempelse Tromsøpalme Evenes
Utrydding hundekjeks Evenes
Bekjempelse hundekjeks
Utrydding Løvetann Evenes
Bekjempelse Løvetann Evenes
Utrydding Geitrams Evenes
Bekjempelse Geitrams Evenes
Utrydding høymugle Evenes.
Bekjemping Høymugle Evenes.
Fjerning kratt langs vei Evenes.
Fjerning vilniss fra veikanter Evenes
Fjerning ugress skråninger Evenes
Fjerning ugress veikanter Evenes
ugrasbekjempelse Evenes
bekjempelse ugress Evenes.
Sprøytemidler mot ugress Evenes
Sprøyting mot ugress Evenes
Mye kratt Evenes
Bli kvitt villniss Evenes
Vi utfører bekjempelse av alle typer ugras og villniss.
Bekjempelse av vegetasjon er vårt fagområde
###############################
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤