VAKTMESTERHJELPEN HARSTAD

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no


Teksten din starter HER...
 
 
 
 
FUKT OG VANNSKADER
 
 
 
 
 
 
Vaktmesterhjelpen utfører hjelp ved:
 
Skadebegrensning - Brannskade, vannskade, tørking av konstruksjoner,  rehabilitering, gjenoppbygging,etc.
 
Lagring av løsøre ved skader kaldlagring - varmlagring 

 

LL  
Skadeberensning og forebyggende tiltak

Vaktmesterhjelpen håndterer skadebegrensning, sanering, tørking av konstruksjoner og utførelse av forebyggende tiltak.
 
Riving av konstruksjoner tre,stål og betong. 
 
Vi kan blant annet tilby:
 
Utbedring av vannskader

•Tømming / lensing

•Tørking av konstruksjo
ner

•Riving

•Fuktmålinger

•Bistand til gjenoppbygging
 
 
 
 
 
Vannskade på kjøkken mai 2013
omfattende vannskade på gulv, etasjeskille og innredning 
 

 
Vannskadet parkett under oppriving for tørking av undergulv
 
 
 

Vaktmesterhjelpen bistår også ved:
 
Mugg, sopp, råte.

•Kontroll og målinger

•Sanering
 
 
Rehabillitere brannskader:

•Vask og rengjøring etter sot,pulverskader,olje og kjemikalieskader

•Tørking

•Rensing av ventilasjon

•Riving og rydding av bygg og tomt etter brannskader og naturskader

•Bistand til gjenoppbygging
 
Vaktmesterhjelpen disponerer et bredt utvalg av:

 Pumper
 
 Vannsugere
 
 Avfuktere
 
 Vifter
 
Strømaggregater
 
Varmluftsaggregater m.v

 
En befaring vil kartlegge hva som evt må utbedres i forhold til skadebegrensning og utbedring.
 
Dette skjer som regel i samarbeid med forsikringsselskap og takstmann. 

 Ta kontakt for ytterligere informasjon.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 utbedring av vannskader.Reparasjon av vannskader.Utbedring av vannskader utføres. Utfører alle tuyper utbedring av vannskader .vannskader kjøkken.vannskader bad.vannskader kjeller.vanskader tak.vannskader isolasjon
 
 
 
 
3333333333333333333333333344444444444444444 alt i utbedring av vannskader utføres .
 
Utbedring vannskader oslo.
Fuktmåling vannsader oslo.
Reparasjon vannskader Oslo.
 
 
3333333333333333333333333344444444444444444 alt i utbedring av vannskader utføres .
 
Utbedring vannskader Harstad.
Fuktmåling vannsader Harstad
Reparasjon vannskader Harstad
 
 
 
3333333333333333333333333344444444444444444 alt i utbedring av vannskader utføres .
 
Utbedring vannskader Tromsø
Fuktmåling vannsader Tromsø.
Reparasjon vannskader Tromsø.
 

 

 
 
 
 
 
Teksten din starter HER...