VAKTMESTERHJELPEN

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no


 
 
Ta kontakt med oss for
avtale for å dekke ditt behov.
Vi står til tjensete
 
 

FOR BEDRIFTER - INSTITUSJONER - STATLIGE OG KOMMUNALE ETATER

 
Vaktmesterhjelpen kan tilby bistand til bedrifter på mange områder.
 
Det kan tilknyttes faste serviceavtaler og sporadiske avtaler alt etter hvilket alternativ som er best for din bedrift.
 
Vaktmesterhjelpen kan bistå din bedrift i forbindelse med sykdom, fravær og ferie og ved ekstraordinært behov for hjelp.
 
 
 
 
 
 
 
Mobil:   98 99 42 32 
 
Mail:
 
eller bruk vårt kontaktskjema som du finner under menyen.
 
 
 
Vi har døgnvakt for bistand i spesielle tilfeller.
 
Vi har vakt på søn og hellidager også om det skulle være behov for assistanse.   

VI KAN TILBY TJENESTER INNEN EN REKKE OMRÅDER.

 
 
-daglige vaktmesteroppgaver
 
- renhold og vedlikehold av utearealer
 
- daglig renhold av bedriftens arealer eller sporadisk renhold inne arealer
 
-industrivask
 
-fasaderengjøring - vindusrenhold-
 
renhold av tak
 
-rehabiliteringsoppdrag, mur -snekker - maling
 
-vedlikehold av gjerder, porter og rekkverk.
 
-vedlikehold  og nyanlegg av bedriftens grøntarealer
 
-totalbekjempelse av uønsket vegetasjon
 
-bortkjøring av skrot og avfall
 
-oppryddingsarbeider
 
-tilsyn av bygninger og andre arealer.
 
-transport og budtjeneste
 
-vintervedlikehold