VAKTMESTERHJELPEN

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no


FASADEMALING - MALING AV BYGG UTVENDIG
BEDRIFTER - ORGANISASJONER -BORETTSLAG-OFFENTLIG
 
 
 
Maling av lagerbygg.
 
 
Vaktmesterhjelpen utfører utvendig malingsarbeider på alle typer bygg,
maling av lagerbygg,maling av industribygg,maling av forretningsbygg,
maling av innstallasjoner,maritim maling,maling av rørgater.
 
Vaktmesterhjelpen utfører alle typer malingsarbeider.
 
Vi utfører også malingsarbeider på utvendige installasjoner.
 
Vi utfører asfaltmaling, oppmerking av parkeringsarealer, fotgjengeroverganger, kantlinjer,stoppelinjer og annet.
 
Samtidig som malingsarbeider skal utføres kan vi utbedre eventuelle
mindre skader på fasade - vegger - tak.
 
Samtidig kan det foretas kontroll av takrenner,blikkenslagarbeider og eventuelle snøfangere.
 
 
 
 
 
Høytrykksvask.
Vask før malingsarbeider skal påbegynnes.