VAKTMESTERHJELPEN

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no


 
 

                                                                            SØPPELTRANSPORT

                                                                                                                              
                    For bestilling borttransport og eventuelt opprydding av avfall og søppel kan skjemaet under benyttes.
 
 
Vaktmesterhjelpen kan hjelpe deg med å bli kvitt bedriftens  søppel og avfall.
Vi har biler i flere størrelser for avfallstransport.
For tyngre avfall har vi bil med kran  
 
Vi håndterer disse typer avfall.
 
 Alt fra hageavfall, rask, søppel, hvitevarer, elektriske artikler, oppussing, loft, garasje eller kjeller osv.
 
Rusk,rask,søppel, emballasje, kontormøbler, ukurante lagervarer, utrangert utstyr, gamle PC'er, bygningsavfall,paller,farlig avfall,oljeholdig avfall,kjemikalier, m.m.
 
Vi leverer også arkivmateriale til forbrenning eller makulering.
 
Vi utfører utvendig og innvendig renhold ved håndtering av avfall.
 
 
Vi kan demontere maskiner,utstyr,innredninger og annet på forespørsel.
  

 
I tillegg tilkommer eventuell deponiavgift
 
Vi vil effektuere ordren i henhold til nedenfor oppgitte opplysninger.
 
Vi kan også treffes på telefon
 
   98 99 42 32
 
 
 
 
Firmanavn:
Ditt navn:
Telefon:
Din mailadresse:
Faktureringsadresse:
Postnr:
Sted:
Hvor skal avfallet hentes.Adresse.:
Sted:
Hvilken dag skal avfalles hentes?:
Klokkeslett:
Hvilket avfall skal hentes.Vennligst beskriv.:
Vekt ca kilo:
Ca volum m3:
Er det spesialavfall?:
Skal det foretas opprydding i tilegg.Ja/Nei. Hvis ja vennligst beskriv.:
Er det annet oppdrag som ønskes utført samtidig? Ja/Nei. Hvis ja vennligst beskriv.:
Trenges det hjelpemann. Ja/Nei: