VAKTMESTERHJELPEN

-DIN PERSONLIGE VAKTMESTER-
       -ALLTID TILGJENGELIG- 
         MOBIL: 98 99 42 32
     MAIL:  post@vaktmesterhjelpen.no


FASADERENHOLD

BEDRIFT-ORGANISASJONER-BORETTSLAG-OFFENTLIG
 
 
 
 
Høytrykkspyling
Lavtrykkspyling
Avfetting
Spyling med varmt/kaldt vann
Rengjøring med miljøvennlige effektive kjemikalier og vaskemidler
 
 
Vaktmestertjenester utfører fasaderenhold på næringsbygg,kontor,borettslag,servicehus,garasjer og andre typer bygg.
Vi har moderne utstyr og bruker miljøvennlige kjemikaler /vaskemidler
til de forskjellige arbeidsoperasjoner..
Samtidig som vi foretar fasadevask utfører vi utvendig vindusvask.
Vi kan samtidig som vi utfører fasadevask kan vi foreta mindre utbedringer av
skader på fasaden.
Det kan flyttes skilt,lys og annet som er montert på fasaden.
Fasaden er bedriftens ansikt utad og det er viktig å tenke på.
 
Ved å gi fasaden vask får den et nytt friskt utseende, samt det er godt vedlikehold
og man sparer penger på å forebygge omfattende fasaderehabilitering.
 
Vi foretar gulvvask, industrirengjøring, rengjøring av maskiner og utstyr.
Herunder også  renhold av utearealer.
 
Vaktmesterhjelpen utfører industrirenhold for fiske og havbruksnæringen
herunder renhold av maskiner og utstyr.
 
Samtidig som vi har sikringsutstyr tilrigget i forbindelse med
fasaderenhold kan eventuelt malings - pussearbeider utføres.
 
Dette vil oppdragsgiveren spare på da en slipper ekstra tilrigging
for å utføre dette arbeidet.
 
Vaktmesterhjelpen utfører andre typer utvendig  vask og renhold.